Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

5 saker astronauter kan lära oss om att jobba på distans

Att arbeta på distans eller isolerat i hemmet är utmanande för många när covid-19 pandemin fortsätter. Men det finns lärdomar vi kan ta med oss från människor som är vana vid att arbeta under extrema förhållanden. Dessa lärdomar hoppas vi kan hjälpa dig som chef under denna utmanande tid.

Kina försöker nu komma tillbaka till en vardag och en del länder i Europa har börjat lätta på sina restriktioner. Människor över hela världen påverkas starkt av covid-19 pandemin då det leder till veckor av isolering och/eller arbete på distans.

Hur kan vi människor fortsätta jobba på distans tillsammans med övriga familjemedlemmar samtidigt som vi har andra ansvarsområden som inte pausas. När blir det för mycket?

Det kan hända att svaren på dessa frågor finns att hämta från människor med erfarenhet från extremyrken. Astronauter, polära upptäcktsresande är några exempel på yrken där långvarig isolering varit och är ett krav. Här är fem saker vi kan lära oss från dem:

1. Olika personligheter behöver olika typer av stöd

De som självmant väljer arbeten som kräver långa perioder av isolering har egenskaper som kanske inte alla besitter. Denna pandemi har som bekant tvingat många människor till att jobba hemifrån. Det blir ett avbräck i den dagliga kontakten med kollegor som kommit att bli vardag för många.

Psykologerna Nick Haslam and Luke Smillie menar att beroende på vart en person befinner sig på den extroverta-introverta skalan är direkt kopplat till hur isolering och distansarbete påverkar en person psykiskt.

Här är det viktigt att bli medveten om vilka personligheter som finns i ditt team för att kunna utforma stöd och support så effektivt som möjligt.

2. Kartlägg viktiga kunskaper

Astronauter, polära upptäcktsresande och personer som har andra extremyrken genomgår omfattande utbildningar och förberedelser innan de ger sig ut på uppdrag.

Pandemin har inte gett resten av oss tid att träna för isolering på samma sätt. Det här gör det naturligtvis svårare för oss, men det är inte omöjligt att anpassa oss.

En bra början är att kartlägga de färdigheter som dina anställda har och hur dessa färdigheter kan användas. Kanske finns det någon med ledarskapsförmåga som kan ställa upp och coacha andra personer i teamet? De som har en fallenhet för tider kanske kan ansvara för att säkerställa viktiga deadlines och så vidare.

3. Håll fast i rutinerna!

Utan en tydlig rutin kan timmar och dagar lätt flyta samman och det kan göra det svårt att förbli produktiv. Astronauten Scott Kelly berättar om hur rutiner hjälper till i vardagen:

”Du kommer att upptäcka att en rutin hjälper dig och din familj med att anpassa er till en annan vardag. När du bor och arbetar på samma plats är det lätt att arbetet tar över allt – här fick jag ta ett steg tillbaka för att orka under en längre tid.”

För chefer kan det vara bra att schemalägga ett dagligt möte för att hålla alla teammedlemmar synkroniserade.

4. Glöm inte att ta hand om dig själv

Den tidigare officeraren vid amerikanska flottan, John Rafferty, menar att produktiviteten minskar om du går runt i hemmet som om det vore en helg- eller sjukdag. Men om vi går upp, tränar, duschar och tar på oss rena kläder så ökar chanserna betydligt för oss att prestera på jobbet.

Astronauten Anne McClain säger detsamma och betonar att det är viktigt att planera tiden och ta hand om dig själv och din hygien på samma sätt som om du skulle gå till jobbet.

5. Syftet med arbetet blir allt viktigare

Polära upptäcktsresare har länge varit medvetna om att tristess är en farlig fiende. De ockuperade sig ofta med musik, böcker och spel på samma sätt som många av oss gör idag. Att bekämpa tristess blev de polära upptäcktsresandes sätt att skapa en meningsfull vardag.

Det är viktigt att känna att du har ett syfte med ditt arbete. Kanske kan du hitta det i att säkerställa att din verksamhet utvecklas och lär sig av denna motgång. Eller att kunderna är nöjda och kollegorna känner en samhörighet trots distansen mellan er.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden