Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Adecco Professionals - nytt affärsområde med Roken Cilgin i ledningen

Roken Cilgin, Head of Adecco Professionals

För att möta marknadens krav på specialisering startas nu det nya affärsområdet Adecco Professionals. Det är en stor investering som görs för att stärka erbjudandet inom rekrytering, inhyrning, outsourcing och utbildning av Adeccos fokussegment bl.a. inom HR, Finans, Sälj, Marknadsföring, IT och Inköp.

Roken Cilgin, som tillträder rollen Head of Adecco Professionals efter fyra år som Sales & Commercial Director inom The Adecco Group, berättar:

– Vi ser en större efterfrågan på specialisering från både kunder och kandidater i främst storstadsområdena. Adecco Professionals kommer bättre kunna erbjuda kandidater långsiktig karriärutveckling och kunder kan räkna med spetskompetens inom just deras område.

Behovet av spetskompetens och kompetensutveckling fanns redan innan pandemin men påskyndades mycket på grund av den. När marknaden nu återhämtar sig rekryterar många bolag den spetskompetens de saknade innan. Ett av Adecco Professionals fokusområden kommer vara just rekryteringsaffären, berättar Roken Cilgin.

– Många arbetsgivare bygger upp sin specialistbas på nytt. Det gör man till stor del genom att rekrytera och det är väldigt stor efterfrågan på kandidater just nu.

Men företag och organisationer kommer inte kunna lösa det växande kompetensgapet genom endast nyrekryteringar. De behöver aktivt bygga på den kompetens som antingen saknas eller som behöver adderas i bolaget genom att utbilda befintliga medarbetare.

– Många kandidater efterfrågar kompetensutveckling då det idag blir allt mer nödvändigt för att ta nästa steg i karriären och för att hålla sig uppdaterad inom sina professioner. Ett lika stort behov finns hos arbetsgivarna, man behöver vidareutbilda sin personal för att verksamheten ska fortsätta vara konkurrenskraftig.

En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att 78% av arbetsgivarna har svårt att hitta personal med rätt kunskaper och anger komptensbristen som det enskilt största hindret för ökad tillväxt. Behovet av fler utbildningsalternativ är ett faktum och något Adecco Professionals kommer satsa på.

Adecco Group Sveriges VD, Malin Persson säger:

– Detta är en strategiskt viktig satsning för The Adecco Group och för Sveriges fortsatta utveckling. Tillsammans med våra kunder förstärker vi nu vårt strategiska partnerskap genom att vara en leverantör inom Workforce Solutions, Talent Solutions och Technology Solutions. Ser mycket fram emot att få ta del av Adecco Professionals del i detta. Roken Cilgin har också en stor förmåga att arbeta innovativt, bygga starka team och utforma lösningar som marknaden efterfrågar.

Roken Cilgin har över 9 års erfarenhet i branschen. Innan uppdraget på The Adecco Group Sverige hade hon flera nyckelroller på bemanning- och utbildningsbolaget Lernia där hon ansvarade för att både utveckla nya tjänster inom HR men också att vidareutveckla befintliga bemanning- och rekryteringstjänster. 2015 tilldelades Roken Cilgin utmärkelsen ”Årets innovationsutmanare” av tidningen Veckans Affärer.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden