Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Adecco lanserar nytt affärsområde: Adecco Outsourcing – och värvar Erik Moberg som chef

Adecco Sverige breddar sin affärportfölj med ett nytt affärsområde: Adecco Outsourcing. Erik Moberg har rekryterats för att leda den nya satsningen som är ett svar på marknadens efterfrågan i tider av kompetensbrist, samt ett led i Adeccos globala strategi om att vara en heltäckande partner till våra kunder.

Sverige står inför stora utmaningar med kompetensbrist på arbetsmarknaden och fler företag har svårt att rekrytera rätt kompetens. Satsningen på Adecco Outsourcing är en del av Adeccos strategiska arbete med att utveckla erbjudandet samt arbeta proaktivt och innovativt utifrån marknadens signaler.

– På en arbetsmarknad som präglas av kompetensbrist så lägger många företag stor möda vid att rekrytera rätt. Som etablerat HR-företag är vår usp att göra just den viktiga matchningen mellan arbetsmarknad och människa. Bemanning är ofta ett sätt att möta sina förändrade kompetensutmaningar medan outsourcing blir en mer varaktig lösning, säger Erik Moberg, Head of Adecco Outsourcing och fortsätter:

– På så sätt kan du som kund fokusera på din kärnverksamhet och samtidigt ha fungerade stödprocesser som vi på Adecco ansvarar för. Din stödfunktion blir vårt huvudfokus vilket skapar en högre motivation hos medarbetaren och en större drivkraft till att leverera och överträffa uppsatta mål.

Erik Moberg kommer senast från företaget ISS, som jobbar med outsourcing av facility management-tjänster. Där har han arbetat i en rad olika rollen under 10 års tid, både globalt och nationellt, med stora kunder inom logistik/järnväg, bank och process/verkstadsindustri.

Adecco Sverige är en del av ett av världens största HR-företag, The Adecco Group, som är ledande inom outsourcing över hela världen. Den globala verksamheten omsätter 1,4 miljarder euro inom områdena affärstöd, tjänster mot FMCG-sektor/detaljhandel, kundtjänst, HR-tjänster samt logistik/tillverkning.

– Att ha örat mot marken och därmed kunna möta våra kunders behov är väldigt viktigt, och det är det vi gör med lanseringen av Adecco Outsourcing. Outsourcing är dessutom ett fokusområde i vår globala produktportfölj. Efterfrågan gör att timingen är rätt att göra en riktad insats, och Erik är helt rätt person att leda den satsningen, säger Malin Persson VD Adecco Group Sverige.

Erik Moberg började på Adecco i februari 2023.

För ytterligare frågor kontakta:

Sofie Brange
Head of Sustainability & Corporate Communication
+ 46 702 85 29 59
sofie.brange@addecogroup.com

Om The Adecco Group

The Adecco Group är en av världens ledande företag inom kompetensförsörjning och möjliggör 3,5 miljoner karriärer årligen. Koncernen verkar i cirka 60 länder och har legat på Fortune 500s globala lista i 20 år. I Sverige består Adecco Group av Adecco, LHH, Akkodis och erbjuder därmed holistiska och specialiserade lösningar till företag och organisationer som behöver lösa tillfälliga kompetensbehov eller långsiktigt rusta sig för framtiden. Vart och ett av dessa varumärken erbjuder en nischad kompetenslösning inom rekrytering, bemanning, outsourcing, specialistkonsulting och executive search. Vi drivs av ett starkt syfte - Framtidens jobb. För alla. Idag.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden