Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

Adecco ny leverantör till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet inrättades år 1539 och är Sveriges första myndighet och lyder idag under Finansdepartementet. De fungerar bland annat som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen och utför uppdrag åt riksdagen och regeringen. Nu blir Adecco ny leverantör till Kammarkollegiets ramavtal inom både bemanning och rekrytering – i hela Sverige.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen. Det innebär att de ingår samordnade ramavtal eller andra gemensamma avtal med syfte att effektivisera upphandlingar avseende de varor och tjänster som myndigheter ofta upphandlar.

Rekryteringsavtalet

Avtalet som Adecco blivit tilldelat gäller uppdrag som inkluderar samtliga delar i rekryteringsprocessen men omfattar även en eller flera delar av rekryteringsprocessen. De två områden som Adecco kommer att vara leverantör inom är rekrytering av kontorspersonal och chefer.

Bemanningsavtalet

Bemanningsavtalet innebär att Adecco har rätt att bemanna tillfälliga eller längre behov. De kan uppstå hos avropsberättigad myndighet till följd av exempelvis kortare eller längre arbetstoppar, vid anställd personals sjukdom, tjänstledighet eller i väntan på en nyrekrytering. Tidsperioden kan omfatta allt från enstaka timmar och arbetsdagar upp till månader och år. Även vid bemanningsavtalet är det inom delområdet kontorstjänster som Adecco kommer att leverera.

Ramavtalen kommer kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ. I dag finns det totalt 457 avropsberättigade på ramavtalen.

För mer information vänlig kontakta:

Caroline Berglund, Avtalsansvarig

Email: caroline.berglund@adecco.se

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden