Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

CONTENT

100 tips för en coronasäkrad arbetsplats

I ett globalt samarbete har bemannings- och rekryteringsjättarna Randstad, Manpower och Adecco Group tagit fram drygt 100 tips för en säkrare arbetsplats i rådande coronatider. Materialet bygger på forskning, erfarenheter och insikter från flera olika länder och branscher.

Coronapandemin har tvingat företag och anställda till stora omställningar för att anpassa sig till den nya verkligheten. Men hemmakontor och videomöten är inte en möjlig lösning inom alla branscher och företag börjar nu planera för en säker och strukturerad återgång till arbetsplatsen när tiden är rätt. Det ställer i sin tur höga krav på arbetsgivare att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för de anställda.

För att underlätta det arbetet har Randstad, Manpower och Adecco Group samlat fakta och best practices och arbetat fram en ny guide: Best Practice Health and Safety Protocols. Den innehåller över 100 hälso- och säkerhetsåtgärder som ska göra det möjligt för företag att anpassa verksamheten till ett nytt normalläge i arbetslivet.

– Vi hoppas kunna hjälpa företag och organisationer att erbjuda en säkrare arbetsmiljö för sina anställda genom att samla, strukturera och sprida värdefulla lärdomar och förslag på konkreta åtgärder, berättar Randstads, Manpowers och Adecco Groups Sverigechefer i ett gemensamt uttalande.

Randstad, Manpower och Adecco Group är sammantaget en av världens största arbetsgivare med verksamhet i över 70 länder. Det är ett nytt samarbete som görs för att bidra till att sprida värdefull information samtidigt som det ska minska risken för en andra våg av Covid-19.

Guiden riktar i första hand in sig på fem branscher och tio länder/regioner, däribland Norden och Sverige. Materialet ska fungera som inspiration och ett komplement till befintliga lands- och branschspecifika regler. Guiden finns att ladda ner på Randstads, Manpowers och Adecco Groups hemsidor.

För mer information vänligen kontakta:


Sofie Brange

Head of Sustainability & Corporate Communication

+ 46 702 85 29 59

sofie.brange@addecogroup.com


Om Adecco Group


The Adecco Group är en av världens ledande företag inom kompetensförsörjning och möjliggör 3,5 miljoner karriärer årligen. Koncernen verkar i cirka 60 länder och har legat på Fortune 500s globala lista i 20 år. I Sverige består Adecco Group av Adecco, Badenoch + Clark/LHH, Akkodis och erbjuder därmed holistiska och specialiserade lösningar till företag och organisationer som behöver lösa tillfälliga kompetensbehov eller långsiktigt rusta sig för framtiden. Vart och ett av dessa varumärken erbjuder en nischad kompetenslösning inom rekrytering, bemanning, outsourcing, specialistkonsulting och executive search. Vi drivs av ett starkt syfte - Framtidens jobb. För alla. Idag.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Copyright © Adecco Sweden