Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Sök ekonomijobb

Ekonomi & Finans

Ett yrkesområde i förändring - Ekonomi och finans genomgår stora förändringar. Globalisering, teknologi, AI och digitalisering har gjort en del funktioner och roller blivit utdaterade, men samtidigt har nya kompetenser och tjänster skapats. Ekonomi och Finans är också ett yrkesområde som speglar förändringar i affärslandskapet och samhället generellt. Till exempel kräver omställningar till mer hållbara värdekedjor en ny typ av data och rådgivning. En global entreprenörsboom med startups leder också till behov av nya tjänster och upplägg. Allt detta skapar spännande och stora möjligheter för dig som vill utvecklas och ta nya steg i din karriär. Utvecklingen kan mycket väl göra ditt nästa jobb till ditt bästa.

Sök ekonomijobb

Bakom varje affärsbeslut finns en ekonom

Förändring är det nya normala, och kartan ritas om ofta för många verksamheter. Bra ekonomisk rådgivning inför, och under förändringar är en avgörande framgångsfaktor. Det kan vara det som avgör om man lyckas expandera, ställa om till mer hållbara processer, utveckla nya produkter mm. I framtiden blir strategi och analys viktiga delar av ekonomers yrkesroller. Framtidens ekonomiavdelningar får mindre av en administrativ och redovisande funktion för att istället bli viktiga datadrivna beslutscentra i organisationer. Personalen på ekonomiavdelningar blir en del av nya team bestående av medarbetare från olika verksamhetsdelar. Tillsammans utvecklar man strategier, tar beslut och tar fram handlingsplaner.


Teknologin behöver dig

En studie genomförd av Adecco och Boston Consulting Group visar att en tredjedel oroar sig för att förlora sitt jobb på grund av den teknologiska utvecklingen och AI. Två tredjedelar förväntar sig att deras jobb kommer påverkas av samma utveckling. Det är siffror som speglar det inflytande som teknologiska innovationer har på våra liv. Många traditionella uppgifter kräver inte längre en människa. Men teknologi ökar också effektivitet och kan underlätta insiktsarbete. Nu handlar mycket om att hitta rätt personer som ser till att teknologiska möjligheter tas tillvara, och som kompletterar dessa på ett dynamiskt sätt. Personliga egenskaper som teknologin inte kan ersätta blir också mer efterfrågade, till exempel samarbetsförmåga, kreativitet, kritiskt tänkande och ledaregenskaper.
Välj en arbetsgivare som investerar i din utveckling

Idag är ständig kompetensutveckling ett måste i de flesta branscher. Men det gäller att satsa på rätt ny kompetens, både utifrån sig själv och vad marknaden vill ha. Enligt Adecco Groups rapport Future Skilling anser 62% att de själva har huvudansvaret för att skaffa sig rätt kunskap. Den största delen av ansvaret för den egna kompetensutvecklingen är naturligtvis hos en själv. Men som driven person bör du också söka dig till yrkesmiljöer som stimulerar din utveckling och organisationer som ser kompetensutveckling som en självklar del av sin kultur.

Stärk din employability (eller anställningsbarhet) - våra fyra bästa tips


Anders Lindén är rekryterare inom ekonomi och finans på Adecco och har tidigare arbetat som controller. Nedan ger han sina 4 bästa tips hur du kan stärka din employability:

1. Se till att tekniken blir till din fördel istället för att se den som ett hinder. Med tanke på den digitalisering som ekonomifunktioner går igenom, bör du vara nyfiken, öppen och intresserad av förändringar, inte emot dem. Sker det ett systembyte, en robotisering eller andra typer av liknande projekt på din arbetsplats - försök att vara delaktig.


2. Håll dig uppdaterad om vad som händer inom ditt affärsområde, till exempel genom utbildningar, mässor och nyhetsbrev. Oavsett vilken roll du arbetar i så kommer du påverkas av AI, BI och andra typer av digitaliseringar. Genom att ligga i framkant så sticker du ut i mängden och stärker upp ditt personliga varumärke både på din befintliga arbetsplats och när du söker ditt nästa jobb.


3. Guldklockans tid är förbi, så stanna inte i en organisation eller roll där du inte utvecklas. Se dig om efter arbetsplatser som ligger i framkant och som passar dina värderingar. Det finns massor av nya roller och bolag på marknaden som kan ge dig nya erfarenheter och ovärderliga kunskaper.


4. Allt tyder på att det i framtiden är bättre att vara specialist på sitt område än att ha en bredd utan detaljkunskap. Om du behöver hjälp med att orientera dig i ekonomens arbetsmarknad och vad som passar just dig, hör av dig till oss för ett första personligt möte.
Adecco är med dig på vägen

Med ett yrkesområde som genomgår så mycket förändring som ditt, är det extra viktigt att du ständigt uppdaterar din kompetens. Detta gäller oberoende av om du vill behålla ditt jobb, byta arbetsplats eller byta roll. Vi på Adecco finns till för att guida dig och stötta dig när du tar nya steg i din karriär, vare sig du är nyutexaminerad student eller har lång erfarenhet. Du kan använda oss som rådgivare kring kompetensutveckling som bollplank för att diskutera en specialisering eller för att hitta din nya arbetsplats. Vi har också koll på gratisutbildningar, nätverk, mentorsprogram mm. Kontakta oss så berättar vi mer och pratar om vad just du behöver av oss.


Adecco
Adecco Group