Kommentar till artikel om att Adecco hyrt ut dömd nazist

Svenska Dagbladet och Aftonbladet har i en artikel uppmärksammat att en person som tidigare arbetat för Adecco är aktiv i den nazistiska organisationen Nordisk Motståndsrörelse (NMR) och har blivit dömd till fängelsestraff.

Vilken typ av bakgrundskontroll gör vi av våra anställda?
Vi ber om utdrag ur belastningsregistret för en del tjänster och arbetsplatser, men inte för alla. Ofta är detta kopplat till tjänster med särskilda krav, ansvar och befogenheter, mm.

Hur kan en person som är aktiv inom en nazistisk organisation bli anställd av Adecco?
Vi värnar om mångfald, demokratiska rättigheter och ett öppet samhälle, och vi följer gällande lagar och regler på svensk arbetsmarknad. Vi ägnar oss inte åt att kartlägga våra anställdas politiska sympatier. Därför kan tyvärr den här typen av situationer uppstå. Vi har ca 12 000 personer som arbetar för oss varje år, och majoriteten av dessa är ute hos våra kunder och gör sitt absolut bästa, varje dag.