Administrativ chef i Lerums kommun

Ny


Om tjänsten
Vi söker en administrativ chef som brinner för offentlig förvaltning och demokratiska processer. Som administrativ chef ansvarar du för centrala funktioner inom den kommunala organisationen. Du är enhetschef för 14 personer med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Vi är mitt inne i ett spännande och utmanande förändringsarbete där du kommer att ha en viktig och drivande roll.

Dina huvudsakliga ansvarsområden som administrativ chef innefattar:
• Att stödja kommundirektör, kommunens förvaltningsledning och politiska organisation kring uttolkning och förhållningssätt i olika administrativa och juridiska frågeställningar.
• Att leda och utveckla förvaltningsgemensamma processer och ansvarsområden så att de är rättssäkra, möter framtidens behov, och är enkla och tydliga att förstå ur ett kundperspektiv.
• Att driva utvecklingsarbete och förändringsprojekt kopplat till kommunens ledning och styrning.
• Att samordna och leda det gemensamma arbetet med kommunens övriga administrativa chefer.
• Att leda enheten, skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna för att uppnå uppsatta mål.
• Att ansvara för frågor kopplade till enhetens ansvarsområde och vara föredragande i politiska instanser i de ärendena.
• Att aktivt stödja kommunens digitaliseringsinriktning.

Ett speciellt fokus, som administrativ chef, kommer att vara att säkerställa samordningen av organisationen kring riksdagsvalet 2022.


Om den centrala Administrationsenheten i kommunen
Administrativa enheten består av 14 personer som ansvarar för det administrativa stödet till den politiska organisationen. I enheten finns bland annat nämndadministrativt stöd åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, stöd till kommunfullmäktiges presidium och kommunfullmäktiges beredningar samt administrativt stöd till kommunalråd och förvaltningsledning. Enheten ansvarar också för ärendeberedning, dokument- och ärendehantering, arkiv och kommunjuridiskt stöd.

Enheten är placerad i verksamhetsområde utveckling och hållbarhet. Som administrativ chef rapporterar du till utvecklings- och hållbarhetschefen som sitter i kommunens förvaltningsledning.


Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med samhällsfrågor i en politiskt styrd organisation. Du är en tydlig ledare som trivs i en strategisk roll där du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utifrån ett helhetsperspektiv. Du är kommunikativ, lyhörd, serviceinriktad, har en mycket god förmåga att samverka och vidhålla goda relationer och nätverk. Du är självständig och trygg i din profession, samtidigt som du är ödmjuk och lyhörd i ditt arbetssätt.

Kvalifikationer
• Minst fem års erfarenhet från kommunal verksamhet, med mycket god förståelse för en kommuns förutsättningar, funktionssätt och centrala processer.
• Akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Kunskap inom lagstiftningen som berör enhetens arbete.
• Minst tre års erfarenhet av chefsbefattning och ledarskap, där mångårig erfarenhet är högt meriterande. Du har varit chef för en central kommunal administrativ enhet.
• Erfarenhet av att arbeta nära den politiska ledningen i en central roll på kansli.
• Erfarenhet av och mycket god förståelse för ärendeberedning, dokument- och ärendehantering.
• Vi ser att du som söker har en mycket god kommunikativ förmåga och hanterar svenska språket obehindrat i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


Om Lerums kommun
Lerums kommuns ledord - hållbarhet, kreativitet och inflytande - genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens drygt 43 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner som friskvård och personalvårdprogram.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Caroline Carlsson på 031-725 45 39.

Vid övriga frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef, utvecklings- och hållbarhetschef Kim Erefalk på kim.erefalk@lerum.se.

Fackliga företrädare nås via kommunens växel på 0302-52 10 00.

Välkommen med din ansökan senast den 16:e november.


Sökord
Administrativ chef, enhetschef, personalchef, utveckling & hållbarhet, kommun, kommunal verksamhet, offentlig sektor, Lerum, Västra Götaland, Göteborgsregionen, GR, Lerums Kommun