2022-12-21REKRYTERINGSTIPS

Adecco framtidsspanar - 6 arbetsmarknadstrender 2023

Adecco framtidsspanar - 6 arbetsmarknadstrender 2023

Covid och pandemin skakade om arbetsmarknaden rejält och har påverkat allt från människors karriärval till hur och var vi arbetar. Mycket handlar om vad människor tycker är viktigt i livet och stora förändringar i vår omvärld påverkar oss alla, på olika sätt.

Många företag tvingas tänka om och prioritera hållbarhet, miljötänk och flexibla arbetsförhållanden för att behålla lönsamheten och attrahera de bästa talangerna. Tekniken för distansarbete har gjort stora framsteg och gör det möjligt att jobba på nya sätt. 2023 kommer vara ett år med fortsatt stora utmaningar men även stora möjligheter för ledningsgrupper och företag.

1. Arbetskraftsbristen fortsätter och upskillingen ökar

Detta är inte en ny trend men kommer påverka arbetsmarknaden stort även under nästa år. Läget kompliceras av att många företag har en osäker framtid på grund av politisk och finansiell oro. Hur blir det nu med den gröna omställningen? Vilka kompetenser är mest kritiska för företagets överlevnad?

Upskilling kommer fortsätta vara ett bra alternativ för de flesta arbetsgivare och upskilling har dessutom en positiv inverkan på motivation och lojalitet för de anställda som får chansen. När det gäller arbetskraften, spår analytikerna att det kan vara en bra tid för yngre personer. Arbetsgivarna har inte lyxen att välja kandidater med lång erfarenhet vilket gynnar nyutexaminerade och juniora kompetenser som man kan vidareutbilda internt vid behov.

2. Åtgärder mot ”quiet quitting” börjar rullas ut

Eftersom quiet quitting, det vill säga anställda som säger upp sig till synes utan förvarning, var en trend under pandemin som många arbetsgivare börjat sätta in motåtgärder mot. Dessa har olika syften, till exempel att motverka utbrändhet och att öka motivationen.

De allra största arbetsgivarna som till exempel McDonald’s, Nestle och GE har lanserat stora internutbildnings- och coachningsprogram på många nivåer i företaget. Det handlar om kommunikation, konflikthantering och företagskultur. Dessa stora företag har anställda av alla åldrar och ursprung och är utspridda geografiskt. Sammanhållning och en känsla av att man arbetar mot gemensamma mål är viktiga motmedel mot missnöje och kompetensflykt.

3. Internrekrytering ökar men chefer har dålig koll på kompetensen

Även om internrekrytering och up- och reskilling blir vanligare, är det många företag som inte vet hur de ska genomföra sådana åtgärder i praktiken. Tyvärr märks detta bland de anställda. I vår globala rapport om arbetets framtid konstaterades att nära hälften av de tillfrågade inte trodde att deras arbetsgivare hade koll på eller investerade tid i, deras kompetens. Runt en fjärdedel hade aldrig haft ett utvecklingssamtal med sin chef. Att ha anställdas karriärutveckling i fokus och kommunicera bättre kring dessa frågor kommer att bli nödvändigt för chefer och personalansvariga.

4. HR får högre status

I takt med att HR ökar i status kommer vi också att se att företag som hittills inte haft en HR-chef eller HR-representant i ledningsgruppen kommer se detta som självklart. Detta beror mycket på att HR-frågor och kompetensförsörjning har blivit en i högsta grad affärskritisk fråga. En HR-chef ansvarar också ofta för organisationsutveckling vilket är extremt viktigt för konkurrenskraft och tillväxt.

5. Hållbar personalpolitik

Fysisk, mental och finansiell hälsa och hållbarhet är de viktigaste ämnena för många människor idag. Därför är mångfald och inkludering och ett cirkulärt tänk både när det gäller produktionen men även i personalfrågor av stor betydelse. En empatisk ledarstil som tar hänsyn till de anställdas hela karriär och person lönar sig i form av lojalare anställda och en minskad risk för missnöjda medarbetare som uttalar sig negativt i sociala medier.

6. Nya digitala verktyg och arbetssätt

DAO, “Decentralized Autonomous Organization” utgår från idén att ett företag kan existera utan vare sig VD, styrelse, chefer eller anställda. Ny teknik som Web3, en decentraliserad webb baserad på blockkedjeteknik där användarna äger sin egen data och bär den med sig från tjänst till tjänst, möjliggör för människor att organiseras kring gemensamma mål och bli belönade för sitt jobb. Även om DAO befinner sig i experimentstadiet, precis som 2022:s största snackis “The Metaverse”, så ser vi att dessa tekniskt drivna organisationsformer får större betydelse, framför allt hos Gen Z och yngre personer på väg ut i arbetslivet.

Ett år av förändringar och utmaningar

Sammanfattningsvis blir 2023 ett år där alla arbetsgivare, och även vi i kompetensbranschen, står inför fortsatt stora förändringar och utmaningar. Bästa sättet för företagen att gardera sig och sin tillväxt blir, precis som 2022, att fortsätta utveckla kompetensen som redan finns i den egna organisationen och att satsa på personalens fysiska och mentala välmående.

Är du intresserad av fler trendspaningar och insikter kring arbetsmarknaden? Prenumerera på våra inlägg genom att fylla i formuläret här.

Nyfiken på det senaste?


Vi skriver om allt från personalfrågor och kompetensbrist till hur du bör anpassa ditt företag till en föränderlig arbetsmarknad.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Vi svarar inom 2 timmar*

Gäller endast företagGenom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.


*Gäller på vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag. Detta formulär riktar sig endast mot företag.

Behöver ditt företag nya medarbetare?

Oavsett om du behöver hyra in eller anställa hittar vi rätt person för jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.


Om du söker jobb så hänvisar vi dig till våra lediga jobb eftersom vi inte har möjlighet att svara på jobbansökningar via detta formulär. Om du har andra frågor som jobbsökande, kontakta oss på info@adecco.se.

Adecco
Adecco Group