2021-03-08REKRYTERINGSTIPS

Green Economy Skills – hur påverkar klimatomställningen arbetsmarknaden?

A silhouette of a head with the globe held in hands inside its center

Klimatet och miljön har länge stått inför stora utmaningar. De senaste 20 åren har vi haft de 19 varmaste åren som någonsin har uppmätts globalt sätt. Naturkatastrofer och extrema väderförhållanden världen över vittnar om att något måste göras nu. Dessutom påverkas Sverige mer eftersom uppvärmningen sker nästan dubbelt så snabbt i de nordligaste delarna av planeten.

Världen behöver en klimatomställning som både är skyndsam och långsiktig samt inte påverkar samhället ekonomiskt på samma negativa sätt som pandemin har gjort. För att möjliggöra denna gröna omställning måste vi bland annat ändra vårt sätt att jobba, resa, konsumera och producera för att nämna några områden.

Ett skifte till en cirkulär ekonomi där affärsmodeller och konsumtion sker i ett kretslopp i stället för i en linjär process är nödvändig. När industrier och sektorer går från att vara fossilberoende till fossilfria så kommer behovet av nya kompetenser öka kraftigt.

Adecco Group har publicerat rapporten ”Skills for the Green Economy” som visar hur investering i rätt kompetens är en förutsättning för att möjliggöra den förändring som klimatet så desperat behöver.

Utmaningar med en grön omställning

De senaste åren har klimatfrågan seglat upp på den politiska agendan och avtal som det berömda Parisavtalet har slutits. Men det återstår fortfarande mycket att göra på nationell och lokal nivå. För att säkerställa en klimatomställning behöver mer uppmärksamhet riktas mot kompetensfrågan. Kreativa lösningar behövs och ett fantastiskt exempel på en sådan omställning var när kabinpersonal från SAS under våren 2020 fick en tredagarsutbildning för att kunna hjälpa till inom sjukvården.

Kompetens förbises ofta när man utformar nationella strategier vilket är till nackdel för företag och arbetstagare. Utan kompetensutveckling uppskattas den globala ekonomin tappa 71 miljoner jobbtillfällen i sin strävan att bli mer hållbar. Däremot kan en väl utformad strategi och investeringar i omskolning vända detta perspektiv vilket innebär att bara energisektorn kan producera en nettotillväxt på 18 miljoner jobb globalt.

Små och medelstora företag står för cirka 70-80 procent av jobben världen över. Det är också de som står inför den största utmaningen i och med klimatomställningen. Att kompetensutveckla sin personal är kostsamt och borde alltid ses som en investering och därför bör redovisningsmodeller som främjar detta utvecklas.

”Skills for the Green Economy”

Rapporten ” Skills for the Green Economy” pekar på att en framgångsrik övergångsstrategi behöver ta hänsyn till följande:

  • Drygt 1,47 miljarder jobb i världen är beroende av ett stabilt klimat och 85 procent av alla jobb 2030 är inte uppfunna ännu. Det innebär att kompetensutveckling och omställning är en nyckelfaktor som inte kan underskattas.
  • Konsumenter blir mer medvetna och väljer i högre grad företag som erbjuder miljömässiga och socialt hållbara lösningar.
  • Det kommer ske ett skifte där man kommer att producera mer hållbara produkter och erbjuda tjänster för att förlänga produkternas livslängd.

Företag måste ta ansvar för sin påverkan på miljön och ett steg att göra detta på är att erbjuda reparations- och underhållstjänster för de produkter man säljer. IKEA är ett företag som redan går mot ett cirkulärt förhållningsätt genom att erbjuda denna typ av tjänster i syfte att minska miljöpåverkan.

Även Sveriges Riksbank bidrar när de beslutade att sluta köpa obligationer från företag som inte uppfyller satta hållbarhetsstandarder. EU tog förra året en ny EU Taxonomi som syftar till att klassificera vilka investeringar i finansbranschen som är gröna och miljömässigt hållbara.

Johanna Hallander driver hållbarhetsfrågor på Adecco Group i Sverige

Kompetens och grön ekonomi går hand i hand. Det är en förutsättning. Övergången till en mer hållbar planet kommer utan tvekan att påverka efterfrågan på nya färdigheter på arbetsmarknaden. Johanna Hallander som är Head of Change på Adecco Group i Sverige menar att det inte enbart är i det privata vi behöver ställa om utan det är på våra arbetsplatser omställningen kommer göra verklig skillnad.

Nyfiken på det senaste?


Vi skriver om allt från personalfrågor och kompetensbrist till hur du bör anpassa ditt företag till en föränderlig arbetsmarknad.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Vi svarar inom 2 timmar*

Gäller endast företagGenom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.


*Gäller på vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag. Detta formulär riktar sig endast mot företag.

Behöver ditt företag nya medarbetare?

Oavsett om du behöver hyra in eller anställa hittar vi rätt person för jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.


Om du söker jobb så hänvisar vi dig till våra lediga jobb eftersom vi inte har möjlighet att svara på jobbansökningar via detta formulär. Om du har andra frågor som jobbsökande, kontakta oss på info@adecco.se.

Adecco
Adecco Group