2020-03-18REKRYTERINGSTIPS

Mjuka kompetenser i en VUCA-värld

Vi lever i en fantastisk tid där den tekniska utvecklingen går i rekordfart framåt. Saker vi tidigare ansåg vara omöjliga att uppnå är idag verklighet eller på god väg att bli. Hur påverkas vi människor av detta och vilka effekter har det på arbetsmarknaden?

Just nu befinner vi oss i vad som kallas för den fjärde industrialistiska revolutionen. Artificiell intelligens, nanoteknologi och 3D-printning är bara några områden som är på stark frammarsch. Uppgifter som förut bara kunde utföras av människor kan robotar och datorer nu göra på några millisekunder.

En fråga som många ställer sig och oroar sig över är den om människan tillslut kommer att bli utmanövrerad på arbetsmarknaden. Kommer vi ha några jobb kvar med tanke på automatiseringen och den snabba teknologiska utvecklingen?

Svaret på den frågan är ja, det kommer vi. Men i en värld med fler robotar och datorer så blir människors attityd och mjuka kompetenser en allt viktigare tillgång. Vilka är viktigast och vad ska man tänka på gällande dessa vid rekrytering?

VUCA beskriver vår samtids problematik

Innan vi går in på de mjuka kompetenserna ska vi dock dröja oss kvar lite vid världen vi lever i. Kanske har du hört begreppet VUCA förut? Den engelska akronymen står för Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity. På svenska skulle dessa på ett ungefär översättas till instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet.

Begreppet myntades av den amerikanska militären efter kalla kriget för att beskriva den nya världsordningen. Världen befann sig då i ett tillstånd som präglades av osäkerhet där ingenting längre var som förr.

Även om begreppet har några år på nacken så är det definitivt en term som kan appliceras på hur det ser ut idag. Vi lever i en föränderlig värld där ingenting är beständigt och det kan verka skrämmande för en del.

Lösningen stavas också VUCA

Men hur ska man som företag agera i en VUCA-värld? Likt problematiken kan även lösningen förklaras med hjälp av VUCA. Denna gång står akronymen för Vision (vision), Understanding (förståelse), Clarity (tydlighet) och Agility (rörlighet).

Genom att ha en tydlig vision är det lättare för ett företag att nå sina mål. Förståelse innebär att när man undersöker fler perspektiv och möjligheter så minskar risken för osäkerhet. Istället för komplexitet talar vi nu om tydlighet.

I en värld som är i ständig förändring och där ingenting är beständigt är det viktigt att vi förenklar de saker som är möjliga, alltså gör dem tydligare. Agility eller rörlighet som vi säger på svenska står helt enkelt för att man bör vara anpassningsbar och inte låsa sig till ett sätt att arbeta.

Social kompetens värderas allt högre

I rapporten ”Den ökade avkastningen på sociala förmågor” från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiks utvärdering) ser författarna en trend att personer med högre social kompetens får högre lön.

Arbetsuppgifter som kräver sociala förmågor är svårare att automatisera vilket leder till att sociala förmågor blir allt mer betydande på arbetsmarknaden.

Sociala förmågor och mjuka kompetenser är idag viktigare än någonsin att värdesätta när det är dags att anställa eller hyra in personal. I nästa inlägg kommer vi fördjupa oss ännu mer i ämnet och titta på vilka dessa egenskaper faktiskt är.

Nyfiken på det senaste?


Vi skriver om allt från personalfrågor och kompetensbrist till hur du bör anpassa ditt företag till en föränderlig arbetsmarknad.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Vi kontaktar dig inom 2 timmar*

Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.


*Gäller på vardagar 8.00-17.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag. Detta formulär riktar sig mot företag.

Behöver ditt företag nya medarbetare?

Vi hjälper dig lyckas med rekryteringen och täcker snabbt upp med kompetenta medarbetare när du behöver tillfällig förstärkning.

Vår målsättning är att få människor och företag att växa. Vi ger oss inte förrän du är nöjd och har rätt person på rätt plats.

Adecco
Adecco Group