2019-10-22REKRYTERINGSTIPS

Så kommer du igång med kompetensbaserad rekrytering

En kompetensbaserad rekryteringsprocess fokuserar på de kompetenser som är nödvändiga för att en kandidat ska kunna lyckas i sin nya roll. Metoderna syftar till att ge struktur, tydlighet och att öka förutsättningarna för mångfald i organisationen.

Genom att rekrytera kompetensbaserat kan rekryteraren lägga magkänslan och sina personliga åsikter åt sidan, vilket främjar en objektiv och fördomsfri process. Användandet av behovsanalyser, kravprofiler och kompetensbaserade urvalsmetoder minskar dessutom risken för kostsamma felrekryteringar.

Identifiera kompetenskraven med en behovsanalys

En kompetensbaserad rekryteringsprocess fokuserar på individens kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper. Vi lever i en värld av ständig förändring och många yrkesroller förändras även de med tiden, vilket kan göra det klokt att även identifiera kandidatens vilja och potential att vidareutvecklas.

Det första steget i processen är att göra en så kallad behovsanalys. Vilka förutsättningar och kompetenser tror du kandidaten behöver för att lyckas i sin roll, både idag och i framtiden? Att vara medveten om verksamhetens verkliga behov möjliggör för en lyckad rekrytering som gynnar organisationen på sikt.

Utifrån behovsanalysen tar du sedan fram en kravprofil. Förutom själva kompetenskraven inkluderar den även andra förutsättningar för att lyckas i rollen, som till exempel erfarenheter, personliga egenskaper och utvecklingspotential.

Låt kravprofilen och urvalsmetoderna styra processen

Låt kompetenskraven genomsyra hela rekryteringsprocessen och lägga grunden för vilka urvalsmetoder du väljer att använda dig av. Det kan personlighets- och kapacitetstester, arbetsprover, intervjuer och urvalsfrågor.

Att dessutom använda en bedömningsmatris minimerar utrymmet för fördomar att påverka urvalet, vilket hjälper dig säkerställa att bedömningen av kandidaterna sker på ett rättvist och likvärdigt sätt.

En kombination av metoder ger bäst resultat

Malin Lindelöw är fil. dr i psykologi och har skrivit boken Kompetensbaserad personalstrategi där hon skriver om allt från den kompletta personalstrategin och kompetensbaserade intervjuer till om vilka slutsatser man kan dra av olika bedömningsmetoder.

Enligt Lindelöw är det viktigt att förstå hur de olika metoderna faktiskt fungerar. Hon poängterar dessutom att ingen metod i sig är 100 procent tillförlitlig, utan att det är kombinationen av fler metoder och tester som med största sannolikhet leder till det mest tillförlitliga resultatet.

Vill du veta mer om kompetensbaserad rekrytering så tveka inte att höra av dig till oss. Vi är specialister på rekrytering och som hjälpmedel i vår rekryteringsprocess använder vi oss av de forskningsbaserade personlighets- och kapacitetstesterna MAP och Matrigma.

Missa inte heller intervjun där vår rekryteringskonsult Sara Höglund delar med sig av sina personliga erfarenheter: ”Våra kompetensbaserade urvalsmetoder hjälper mig rekrytera fördomsfritt”

Nyfiken på det senaste?


Vi skriver om allt från personalfrågor och kompetensbrist till hur du bör anpassa ditt företag till en föränderlig arbetsmarknad.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Vi svarar inom 2 timmar*

Gäller endast företag


Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.


*Gäller på vardagar 8.00-17.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag. Detta formulär riktar sig endast mot företag.

Behöver ditt företag nya medarbetare?

Oavsett om du behöver hyra in eller anställa hittar vi rätt person för jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.


Om du söker jobb så hänvisar vi dig till våra lediga jobb eftersom vi inte har möjlighet att svara på jobbansökningar via detta formulär. Om du har andra frågor som jobbsökande, kontakta oss på info@adecco.se.

Adecco
Adecco Group