2019-10-08REKRYTERINGSTIPS

Hållbar rekrytering främjar en bra arbetsmiljö

Vad innebär egentligen en hållbar rekryteringsprocess?

Att jobba med hållbar rekrytering underlättar för företag att ta plats på framtidens arbetsmarknad, en arbetsmarknad som är i ständig förändring och som gett upphov till helt nya utmaningar när det kommer till att rekrytera rätt kompetens.

Att arbetsmarknaden förändras i snabb takt är ingen nyhet och som du redan vet så uppstår hela tiden nya behov som följer denna förändring. De behov som uppstår kräver nya kompetenser, erfarenheter och perspektiv.

Den snabba takten gör att utbildningarna på universiteten och yrkeshögskolorna ibland har svårt att hinna anpassa sig till marknaden. Detta ställer höga krav på din rekrytering — den behöver vara hållbar och flexibel.

Syftet med hållbar rekrytering

Enligt rapporten The Future of Jobs Report kommer 65 procent av dagens lågstadieelever jobba med yrken som inte finns än. Det är en häftig tanke, men det gäller att hänga med!

Syftet med ett hållbart rekryteringsarbete är att nå den fulla potentialen av rekryteringsprocessen, för en mer flexibel och snabbfotad verksamhet. Det i sin tur ger förutsättningar för att ni som företag ska kunna erbjuda era anställda en sund och bra arbetsplats där alla har möjlighet att utvecklas.

Är din rekryteringsprocess hållbar?

För att kunna jobba med en hållbar rekryteringsprocess så behövs förutsättningar som möjliggör ett proaktivt jobb. Att vara proaktiv är en stor vardagsutmaning för många verksamheter, något du själv säkert upplevt någon gång.

För att få till det så krävs ett strategisk och strukturerat arbete med en process som är tydlig och realistisk, vilket kommer ge dig de verktyg du behöver för att göra ett kick-ass jobb som håller.

Tecken på en dålig arbetsmiljö

En ohållbar rekryteringsprocess bidrar istället till en direkt osund arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverket så minskar produktionsförmågan med 30-40 procent hos en anställd som upplever problem med arbetsmiljön. Det är flera timmar varje arbetsvecka! Dessutom drabbar en dålig arbetsmiljö sällan enstaka personer, så förlusterna kan bli jättestora.

När experter uttalar sig är de eniga om att det som ofta bidrar till en dålig arbetsmiljö är otydlig ansvarsfördelning, otydlig definition av roller, dålig kommunikation, mikrostyrning och för lite kontroll. Risken för att hamna där går att fånga upp tidigt, redan i rekryteringsförfarandet, genom en stabil och robust process.

En bättre arbetsmiljö för alla

Du har säkert hört om Projekt Aristoteles på Google som kom fram till att nyckeln till framgång för en arbetsplats ligger i att vara snälla mot varandra på jobbet.

Definitionen av en god arbetsmiljö och goda organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön är en arbetsplats där man förebygger risk för ohälsa på grund av jobbet. En bra arbetsplats som främjar en inkluderande kultur och sociala relationer på arbetsplatsen får tillbaka det i form av engagemang och delaktighet från de anställda.

Så lämna inte över ansvaret för ett hållbart arbetsliv på era anställda. Det passar inte på framtidens arbetsmarknad. Satsningar på arbetsmiljö är ju långt ifrån bara en kostnadspost, snarare tvärtom. Och allt startar med en hållbar rekrytering.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Behöver ditt företag nya medarbetare?

Vi hjälper dig lyckas med rekryteringen och täcker snabbt upp med kompetenta medarbetare när du behöver tillfällig förstärkning.

Vår målsättning är att få människor och företag att växa. Vi ger oss inte förrän du är nöjd och har rätt person på rätt plats.

Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Adecco
Adecco Group