2021-07-06NYHETER

Adecco och Iris inleder samarbete

Claus Forum - VD Iris Sverige, Erik Gustafsson - Affärsområdeschef Iris Jobbmatchning, Malin Persson - VD Adecco Sverige

Claus Forum - VD Iris Sverige, Erik Gustafsson - Affärsområdeschef Iris Jobbmatchning, Malin Persson - VD Adecco Sverige

Nytt samarbete inleds mellan Iris och Adecco i syfte att effektivare matcha och rekrytera personer som idag står utanför arbetsmarknaden, och synliggöra den kompetenspotential som idag inte når arbetsgivare med stort arbetskraftsbehov.

Pandemin har påverkat arbetsmarknaden och inneburit att Sverige fått en ökad arbetslöshet och en ökning av långtidsarbetslösheten. I maj hade över 170 000 personer varit arbetslösa i minst ett halvår enligt SCB. Det motsvarar cirka tre procent av arbetskraften i Sverige.

En längre frånvaro innebär en ökad risk att tappa färdigheter och kontakter på arbetsmarknaden och att hamna i långtidsarbetslöshet. Mest påtagligt är det för personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden sedan tidigare, som exempelvis unga vuxna, personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan samt utomeuropeiskt födda personer.

Parallellt har Sverige kompetensbrist och genomgår en demografisk förändring där särskilt norra Sverige har ett akut kompetensbehov till följd av den stora investeringen inom till exempel grön ny-industrialisering. Att Sverige har ett nationellt kompetenssvinn var ett faktum redan innan pandemin men nu, med det ökande behovet av nya kompetenser till följd av digitaliseringen och klimatomställningen, beräknas gapet öka.

En breddad kompetensbas är första steget för att lyckas med mångfald och inkludering

Som ett led i att minska gapet behövs samverkan och nya sätt för att lyfta fram personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden, som gör karriärbyten eller på annat sätt behöver stöd i mötet med sin nya arbetsgivare.

För företag idag är mångfald och inkludering en viktig och affärskritisk del för att nå framgång och stärka sin organisations konkurrenskraft. Våra uppdragsgivare är i stort behov av kompetens och vill också anpassa och satsa på personer som idag inte är etablerade på arbetsmarknaden. Däremot behöver arbetsgivare stöd och hjälp i matchningen. Här fyller Adecco tillsammans med Iris en viktig roll. Tillsammans kan vi skapa en E4 ut i jobb, säger Malin Persson, VD för Adecco Group Sverige.

Ökat fokus på social hållbarhet

Idag finns ett stort fokus på social hållbarhet. Mångfald, jämlikhet och inkludering genomsyrar såväl näringsliv som politik. Den sociala hållbarheten är en förutsättning för att kunna genomföra den klimatomställning som sker både i våra privatliv och på våra arbetsplatser.

Hos våra mest ambitiösa och modiga uppdragsgivare är den sociala hållbarheten i fokus på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Vi på Adecco och hela vår bransch har varit, och är en viktig integrationsmotor. Känslan av att se hur våra konsultkollegor växer när de äntligen får chansen är fantastisk! Det som har förändrats är att vi nu ser andra målgrupper som blir arbetslösa och eller väldigt snabbt behöver re- eller upskilla sig i en helt annan takt än förut. Där vill vi finnas och stötta, säger Malin Persson, VD för Adecco Group Sverige.

Det är otroligt roligt att få inleda detta samarbete med Adecco, våra olika verksamheter kompletterar varandra på ett bra sätt. Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla människor att nå och nyttja sin fulla potential. Vi skapar nytta både för individen, arbetsgivare och samhället, säger Claus Forum, VD på Iris och Irisgruppen.

– Erik Gustafsson, affärsområdeschef Iris Jobbmatchning fortsätter;

På Iris matchar vi varje månad hundratals arbetssökande ut i arbete eller studier. Samarbetet med Adecco möjliggör att vi nu kan hjälpa ännu fler ut i arbete, och bidra till att kompetensförsörja flera branscher. Tillsammans driver Iris och Adecco på förändringar mot en mer inkluderande arbetsmarknad och ett mer hållbart samhälle, avslutar han.

Om Adecco

Adecco ingår i The Adecco Group som är en av världens ledare inom kompetensförsörjning och möjliggör 3,5 miljoner karriärer årligen. Koncernen verkar i 60 länder och legat på Fortune 500s globala lista i 20 år. I Sverige består Adecco Group även av Modis, Badenoch + Clark och erbjuder därmed holistiska och specialiserade lösningar till företag och organisationer som behöver lösa tillfälliga kompetensbehov eller långsiktigt rusta sig för framtiden. Vart och ett av dessa varumärken erbjuder en nischad kompetenslösning inom rekrytering, bemanning, outsourcing, specialistkonsulting och executive search. Adecco Group Sverige har 3 000 anställda på 31 kontor över hela landet. Vi drivs av ett starkt syfte - Framtidens jobb. För alla. Idag.

Om Iris

I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling och för allas rätt att delta i samhället på lika villkor. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden genom utbildning, stöd, jobbmatchning och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har drygt 650 anställda på 80 orter runtom i Sverige och 2020 genomgick 20 000 personer någon av Irisgruppens insatser. Vår vision är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad inkludering. Läs mer på http://iris.se/matchning, iris.se och irisgruppen.se

Iris logga

Nyfiken på det senaste?


Vi skriver om allt från personalfrågor och kompetensbrist till hur du bör anpassa ditt företag till en föränderlig arbetsmarknad.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Vi svarar inom 2 timmar*

Gäller endast företagGenom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.


*Gäller på vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag. Detta formulär riktar sig endast mot företag.

Behöver ditt företag nya medarbetare?

Oavsett om du behöver hyra in eller anställa hittar vi rätt person för jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.


Om du söker jobb så hänvisar vi dig till våra lediga jobb eftersom vi inte har möjlighet att svara på jobbansökningar via detta formulär. Om du har andra frågor som jobbsökande, kontakta oss på info@adecco.se.

Adecco
Adecco Group