2020-05-19NYHETER

100 tips för en coronasäkrad arbetsplats

Två medarbetare varav en har munskydd

I ett globalt samarbete har bemannings- och rekryteringsjättarna Randstad, Manpower och Adecco Group tagit fram drygt 100 tips för en säkrare arbetsplats i rådande coronatider. Materialet bygger på forskning, erfarenheter och insikter från flera olika länder och branscher.

Coronapandemin har tvingat företag och anställda till stora omställningar för att anpassa sig till den nya verkligheten. Men hemmakontor och videomöten är inte en möjlig lösning inom alla branscher och företag börjar nu planera för en säker och strukturerad återgång till arbetsplatsen när tiden är rätt. Det ställer i sin tur höga krav på arbetsgivare att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för de anställda.

För att underlätta det arbetet har Randstad, Manpower och Adecco Group samlat fakta och best practices och arbetat fram en ny guide: Best Practice Health and Safety Protocols. Den innehåller över 100 hälso- och säkerhetsåtgärder som ska göra det möjligt för företag att anpassa verksamheten till ett nytt normalläge i arbetslivet.

– Vi hoppas kunna hjälpa företag och organisationer att erbjuda en säkrare arbetsmiljö för sina anställda genom att samla, strukturera och sprida värdefulla lärdomar och förslag på konkreta åtgärder, berättar Randstads, Manpowers och Adecco Groups Sverigechefer i ett gemensamt uttalande.

Randstad, Manpower och Adecco Group är sammantaget en av världens största arbetsgivare med verksamhet i över 70 länder. Det är ett nytt samarbete som görs för att bidra till att sprida värdefull information samtidigt som det ska minska risken för en andra våg av Covid-19.

Guiden riktar i första hand in sig på fem branscher och tio länder/regioner, däribland Norden och Sverige. Materialet ska fungera som inspiration och ett komplement till befintliga lands- och branschspecifika regler. Guiden finns att ladda ner på Randstads, Manpowers och Adecco Groups hemsidor.

För mer information vänligen kontakta:

Johanna Hallander
Head of Brand & Marketing
Adecco Group

Telefon: 073 - 684 70 59
Email: johanna.hallander@adeccogroup.com

Om Adecco Group

Adecco Group är ett av världens största HR- och kompetensföretag och sysselsätter över 700 000 personer i 60 länder. Adecco Group har listats på den globala listan Fortune 500 i 20 år. Företaget erbjuder bland annat tjänster inom bemanning, rekrytering, karriäromställning, talangutveckling, gig och frilans samt outsourcing och rådgivning. I Sverige består Adecco Group av Adecco, Modis, Badenoch + Clark och Pontoon och erbjuder därmed holistiska och specialiserade lösningar till företag som behöver lösa tillfälliga kompetensbehov eller långsiktigt rusta sig för framtiden. Adecco Group har i Sverige ca 4 500 anställda på 31 kontor över hela landet och omsatte år 2018 ca 3 miljarder SEK.

Nyfiken på det senaste?


Vi skriver om allt från personalfrågor och kompetensbrist till hur du bör anpassa ditt företag till en föränderlig arbetsmarknad.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Adecco
Adecco Group