Utbildning för jämställdhet? Javisst!

Kvinnor i gruppfoto

Visste du att kvinnor i de nordiska länderna i snitt tjänar 13,6% mindre än män? Samtidigt som 10-20% fler kvinnor studerar vidare efter gymnasiet? Vad kan det bero på? Om vi tittar på statistiken talar denna ett tydligt språk: Kvinnor är underrepresenterade inom många välbetalda yrkesgrupper som är viktiga i den så kallade fjärde industriella revolutionen, då vi rör oss bort från traditionell tillverkningsindustri till ett informationssamhälle. Så här på Internationella Kvinnodagen vill vi slå ett slag för dig som vågar bryta normerna och satsa på ett yrke efter intresse och förmåga, inte kön!

Varför väljer vi yrke som vi gör?

I de nordiska länderna är det stor obalans mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. När vi tittar i statistiken från SCB (Statistiska Centralbyrån) ser vi att de flesta kvinnorna jobbar inom vård och omsorg eller som lärare och de flesta männen som säljare, systemutvecklare eller i olika transport- eller hantverksyrken. Varför ser det ut så? Framför allt är det fyra faktorer som avgör:

• Kön – Bilden vi har av oss själva som man eller kvinna och vår föreställning om vad kvinnor och män jobbar med.

• Status – Där handlar det mycket om vilken socialklass man tillhör. Barn till föräldrar med akademisk bakgrund väljer högskolestudier i högre grad än barn från icke-akademiska hem. Konsumtionssamhället och statusjakt leder många till att fokusera på högavlönade yrken. Yrken inom ”STEM” (Science, technology, engineering, and mathematics) har också högre status än yrken inom vård och omsorg, där kvinnor är i majoritet.

• Intresse – Vi väljer vad vi är intresserade av helt enkelt och det kan vara färgat av både klass och kön. Dessutom kan enskilda individer ha stor betydelse, såsom vänner, lärare osv.

• Familj och vänner – Många väljer också yrkesbana efter vad familj och föräldrar traditionellt har sysslat med. Detta är särskilt märkbart på den kvinnliga sidan, där många tjejer väljer samma bana som sin mor, inte minst inom vård och omsorg.

Det börjar med utbildningen

De nordiska utbildningsinriktningarna är starkt könsuppdelade. Inom vissa områden är dominansen av pojkar näst intill total. Detta gäller exempelvis el och energi, bygg och anläggning och IT, där andelen flickor är runt 10% i hela Norden. Inom vård och omsorg är istället en majoritet av de studerande flickor, men dominansen är här inte lika stark som pojkarnas. Många tjejer vågar inte bryta normerna, även om deras intressen pekar mot en framtid som inte stämmer med traditionella kvinnoyrken och sysselsättningar. Men tiderna förändras och normerna också, detta ser vi inom många nyare yrken som inte kräver fysisk styrka eller typiskt ”manliga” egenskaper.

De nordiska länderna har ett samarbete för att öka jämställdheten, i nordiska ministerrådets handlingsplan för FN:s Vision 2030 jobbar man för att ta fram en handlingsplan för att minska könsuppdelningen inom både utbildningssektorn och arbetsmarknaden.

Tjejer har ofta dåligt tekniskt självförtroende – i onödan

Enligt forskningen handlar inte valet om utbildning och yrke bara om fallenhet utan mycket om självförtroende. När man har intervjuat ungdomar i gymnasieåldern om högre utbildning så är det vanligare att tjejer svarar att de inte tror att de kommer att klara av tekniska utbildningar eller sådana med mycket matematik. Denna inställning grundas i unga åldrar. Både i lek och fritidsintressen uppmuntras killar mer att satsa på det de gillar och att man kan lära sig allt om man bara övar tillräckligt mycket. Att det faktiskt skulle finnas biologiska skillnader i dessa förmågor har aldrig bevisats i forskningen. Trots att studievägledare och högskolor jobbar för större jämställdhet kan det också kännas jobbigt att söka till en högskoleutbildning där man vet att man kommer vara en av få kvinnor på utbildningen, men fler och fler tjejer söker till STEM-utbildningarna.

Gruppfoto av kvinnor

Varför är jämställdheten viktig?

Man kan ju fråga sig om det spelar någon roll att vi har en obalans mellan könen i många yrken. Det finns flera skäl till att önska en mer jämlik fördelning. En anledning är att en mer jämställd arbetsplats med större mångfald ger resultat i form av bättre trivsel och produktivitet. Självklart handlar det inte bara om kön utan även om bakgrund och lämplighet för jobbet. Men ännu viktigare är att kvinnor borde ha samma möjligheter till karriärutveckling och bra lön som män, och där spelar yrkesvalet stor roll. Möjligheterna till chefsjobb och andra välbetalda positioner är mindre i de traditionella kvinnoyrkena, och «glastaket» för kvinnor att nå den högsta ledningen är fortfarande på plats i de industrier och tjänstesektorer som traditionellt hör till männen.

Vilka yrken behöver fler tjejer?

Om vi tittar på yrken där det finns goda karriärmöjligheter och där könsfördelningen är särskilt ojämn så är det främst inom teknik och finanssektorn det finns plats för fler kvinnor. Även inom industrin finns det goda möjligheter beroende på att den förändras mycket just nu. Många av de tyngsta jobben har försvunnit i takt med att automatisering och robotar har kommit in i processerna. Samtidigt är arbetskraftsbristen stor, så det behövs många nya, kompetenta medarbetare till de nya industrierna som växer upp över hela Norden. Här finns det alltså både ett behov och många möjligheter till ett spännande jobb.

Våga satsa på ditt intresse och förmåga

Adecco arbetar aktivt med mångfald och inkludering inom bemanning och rekrytering. Vårt motto – framtidens arbete för alla, idag – återspeglar att vi tittar framåt mot en arbetsmarknad som är mer jämställd och jämlik. Där ingår naturligtvis att både tjejer och killar ska fundera över sin framtid och fatta aktiva beslut om utbildning och karriär. Om du fokuserar på intresse och förmåga istället för traditionellt manligt och kvinnligt finns det säkert många utbildningar och framtida yrken som passar just dig!

Nyfiken på det senaste?


Vi skriver om allt från personalfrågor och kompetensbrist till hur du bör anpassa ditt företag till en föränderlig arbetsmarknad.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Vi svarar inom 2 timmar*

Gäller endast företagGenom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.


*Gäller på vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag. Detta formulär riktar sig endast mot företag.

Behöver ditt företag nya medarbetare?

Oavsett om du behöver hyra in eller anställa hittar vi rätt person för jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.


Om du söker jobb så hänvisar vi dig till våra lediga jobb eftersom vi inte har möjlighet att svara på jobbansökningar via detta formulär. Om du har andra frågor som jobbsökande, kontakta oss på info@adecco.se.

Adecco
Adecco Group