Outsourcing av HR

Adecco kan ta över utvecklings- och funktionsansvaret för HR-arbetet på er organisation med hjälp av  vår kompetens och erfarenhet av effektivt och lönsamt HR-arbete. Detta kan ske under olika former beroende på de specifika behov som föreligger.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på tel. 0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap