Organisations- och verksamhetsutveckling

Utmaningen i morgondagens organisations- och verksamhetsutveckling är att skapa hållbarhet över tid med snabba förändringar.

Inom organisations- och verksamhetsutveckling arbetar vi med att:
• få organisationens medarbetare att förstå sambandet mellan vision - affärsidé - mål - uppdrag - prestation - resultat
• tydliggöra vad ett ansvarsfullt ledar- och medarbetarskap innebär samtidigt som ekonomiska och personella resurser tillvaratas effektivt och resursmedvetet. Vi arbetar med både ”VAD”:et och ”HUR”:et
• få medarbetare att känna sig som representanter och agera som förebilder för sin organisation

Vi arbetar med:
-   Tydliggörande av ansvar, befogenheter samt förståelse för helheten.
-   Kvalitetssäkring av  befintliga processer
-   Flexibilitet  och lyhördhet av kund, marknad samt ägarintressen
-   Utveckling av  mötes - och informationsrutiner för effektivare mötesstrukturer
-   Mötesplatser för kunskapsöverföring
-   Delaktighet, kommunikation och ett  tydligt samband mellan insats och resultat

Vi genomför nulägesanalyser med snabb återkoppling för vägledning i vilka insatser som behövs för att ge störst effekt på helheten. Metoderna genomlyser faktorer såsom mål, struktur, internstöd, relationer, återkoppling och ledarskap.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Annette Johansson
på tel. 0200 22 22 22
eller på e-post.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap