Onboarding

Hur krymper man tiden det tar för en anställd att nå sin fulla potential?

Onboarding handlar om hur organisationer hanterar sina anställda och särskilt nyanställningar. Får man nyanställda att känna sig välkomna och bekväma på sin nya arbetsplats kan man krympa tiden det tar för en anställd att nå sin fulla potential. Den mentala bilden av den nya arbetsgivaren skapas tidigt, och skillnaden kan bli känslan av att ”bara gå till ett jobb” eller komma till ett spännande äventyr. 

I de tidiga intrycken formas svaren på hur väl företaget drivs, hur kompetent ledningen är och hur mycket de bryr sig om sina anställda med mera. Forskning har visat att om man använder sig av rätt socialiseringstekniker så leder det till positiva resultat, som till exempel högre arbetstillfredsställelse, bättre arbetsinsats, större organisatoriskt engagemang och minskning av stress och avsikt att sluta.

Vi stödjer våra kunder i det systematiska arbetet med onboarding-program.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på tel. 0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap