Omställning TRR

Valmöjlighet finns!

Som privatanställd tjänsteman omfattas du oftast av en omställningsförsäkring om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet ger dig rätt att välja vilken omställningsleverantör du vill ha. 

Adecco är en rikstäckande leverantör av omställningsprogram finansierade av TRR.  Vår målsättning är enkel. Vi vill att du så snart som möjligt ska hitta nytt arbete. 

Vill du att Adecco ska hjälpa dig att hitta nytt arbete ska du tala med din arbetsgivare eller facklige representant. Du kan också vända dig direkt till oss på Adecco så hjälper vi till med hur du ska gå till väga.

Därför ska du välja Adecco

 • Vi arbetar inom alla branscher vilket gör oss unika.
 • Vi arbetar efter en kvalitetssäkrad metod och process.
 • Varje år får drygt 20.000 personer arbete genom oss.
 • Vårt kontaktnät inom näringslivet omfattar mer än 2.600 företag i hela landet.

Individuellt anpassat program med personlig coach

Hos Adecco står individen i centrum och vi ser en potential i att människor är olika. Därför får du en personlig coach och ett individuellt omställningsprogram anpassat just för dig.

Coachens roll är att:

 • Hjälpa dig att se din kompetens och framtida möjligheter.
 • Stötta, uppmundtra och motivera dig genom hela programmet.
 • Öka dina förutsättningar att våga anta nya utmaningar.
 • Informera och vägleda dig om olika arbets- och utbildningsalternativ. 
 • Tillsammans med dig sätta upp realistiska mål.
 • Coacha, utmana och ge feedback.

Vi erbjuder garanti och efterskydd

För oss på Adecco är det viktigt att du kommer rätt i arbetslivet. Därför erbjuder vi både garanti och efterskydd i upp till två år. Det innebär att du kan återkomma till oss även om du slutar din anställning på egen begäran.


Paragraf 13 och 14 i omställningsavtalet ger dig valfrihet

Här hittar du ett utdrag ur omställningsavtalet mellan arbetsgivareförbund i Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen (PTK)

§ 13
Med stöd av lokal överenskommelse äger företaget i samband med uppsägning på
grund av arbetsbrist förfoga över ett belopp per anställd som uppfyller villkoren i § 12
första stycket, vilket ställs till förfogande av Trygghetsrådet. Den uppsagde äger i
sådant fall inte rätt till åtgärder enligt § 12.
Företaget äger också - efter prövning hos Trygghetsrådet - förfoga över belopp enligt
första stycket om den anställde slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, om
det klart framgår att anställningen upphör på initiativ av arbetsgivaren och att orsaken
är arbetsbrist.
Riktpunkten för det belopp som avses i första stycket är att det skall motsvara
Trygghetsrådets totala kostnad per person vid varje tidpunkt för omställningsstöd.
Trygghetsrådets styrelse fastställer för varje halvår beloppets storlek per heltidsanställd.
För deltidsanställda anpassas beloppet.
Belopp kan utbetalas tidigast den dag vederbörande slutar sin anställning i företaget.

§ 14
Om de lokala parterna inte träffat sådan uppgörelse som sägs i § 13 första stycket
kan den uppsagde aktualisera frågan om hjälp i annan form än från Trygghetsrådet.
Närmare riktlinjer beslutas av Trygghetsrådets styrelse som även slutligt prövar det
enskilda fallet.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta ditt närmsta Adeccokontor.

De hittar du här.

 
 

 • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
 • Sitemap