Få koll på det du behöver veta om den nya arbetsmiljöföreskriften

Kostnaden för sjukförsäkringen är idag 78 miljarder och förväntas uppgå till drygt 87 miljarder 2018. För att vända trenden och hjälpa arbetsgivaren att förhindra att deras medarbetare blir sjuka kommer nu en ny föreskrift som innehåller stöd och råd hur arbetsgivaren kan bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften träder i kraft den 31 mars i år.

Den nya föreskriften ställer krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper och kunna arbeta praktiskt med:

• hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning
• hur man hanterar konflikter och kränkande särbehandling

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att chefer och arbetsledare har tillräckliga kunskaper och resurser för att kunna arbeta strukturerat med arbetsmiljöfrågor.

Adeccos utbildare

Ann-Britt Stedth har ansvar för Adeccos utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Hon har arbetat med arbetsrätt- och arbetsmiljöutbildningar i drygt 25 år. Som tidigare personalchef, bland annat på Räddningstjänsten i Göteborg, vet Ann-Britt värdet av att arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete ur ett förebyggande perspektiv. På utbildningen, som är i fem moduler, får du bland annat kunskap om följande:

· Vad är arbetsmiljö
· Regelverket kring arbetsmiljön
· Aktörer i arbetsmiljöarbetet
· Fördelning och delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter
· Personliga straffansvaret
· Organisation, roller och ansvar, mandat
· Samverkan på arbetsplatsen
· Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
· Stress, sjukfrånvaro och rehabilitering
· Kränkande särbehandling, mobbning

Adecco är godkänd utbildningssamordnare av AFA försäkring, vilket innebär att du som arbetsgivare kan erhålla bidrag för de chefer och arbetsledare samt skyddsombud som deltar i utbildningen.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta:
Ann-Britt Stedth
ann-britt.stedth@adecco.se

Annette Johansson
annette.johansson@adecco.se

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap