Medarbetarskap - sedd, hörd och behövd

Medarbetarutveckling - ett personligt och operativt stöd för reflektion, förändring, utveckling och lärande.

Ett ansvarstagande medarbetarskap är en ovärderlig, kvalitativ resurs och erhålls som ett resultat av ett medvetet arbete med organisation och ledarskapsutveckling. Inom Adecco utgår vi ifrån individens förmåga att lära nytt, lära om och vara kreativ vilket genomsyrar alla våra utvecklingsinsatser.

Ett ansvarsfullt medarbetarskap bidrar till organisationens mål och framgång där ömsesidig samverkan är en förutsättning för utveckling och ett positivt resultat. En av faktorerna är konstruktiv kommunikation samt goda relationer mellan chef och medarbetare som upplevs ärliga. I ett ansvarstagande medarbetarskap är individen delaktig i att skapa resultat, identifierar sig med verksamhetens karaktär, finner sin egen motivation samt känner till värdet av sin egen insats.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på tel. 0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap