Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling används när en befintlig grupp behöver bli mer effektiva eller när en eller flera deltagare i gruppen är nya.

När man kommer till begreppet utveckling och förändring blir det lika väsentligt att se vilka förutsättningar som organisationen ger genom hinder och möjligheter som att titta på de individuella förutsättningarna.

I ett mindre perspektiv kan man se på strukturerna för ledningsgruppsmötena, och lära sig kärnan i effektiva möten för att därefter undersöka hur individens egna förutsättningar ser ut för att kunna verka inom ramen för dessa.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på tel. 0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap