Ledarskapsprogram

Adecco har inga ”fasta” utbildningspaket. Varje utbildning byggs upp utifrån den aktuella kundens behov.

Detta skapar en skräddarsydd utbildningsinsats med hög validitet utifrån organisationens behov. Längden anpassas också efter kundens behov; allt från två utbildningsdagar till program på 15 dagar under en 18-månaders period.

Adeccos program syftar till utveckling av människa, grupp och organisation. Generella mål för utbildningen är att deltagaren utvecklar sin personlighet och sitt ledarskap i ett livslångt perspektiv, samt får verktyg & strategier för att optimera sina egna, och andras, resurser och prestation i linje med kundens mål, visioner och värderingar.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på tel. 0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap