Individuellt ledarprogram

Adeccos individuella coachningsprogram syftar till resursoptimering av ledaren och organisationen.

Som chef har man ibland behov av att diskutera verksamheten, ledarskapet, medarbetare eller något annat. En ledarcoach står utanför verksamheten och har absolut tystnadsplikt. Det finns inget ämne som inte kan diskuteras med en coach, och det är individen som bestämmer. En coach hjälper individen att se verksamheten med andra ögon och se nya perspektiv. En chef kan vilja få insikt i sitt ledarskap, finna sin egen ledarstil och få möjlighet att utveckla den. Coachning erbjuder en metod att behålla fokus och finna den bästa lösningen.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på tel. 0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap