Ledarskapsutveckling

För ledare på alla nivåer.

 I våra ledarutvecklingsuppdrag arbetar vi med:
• Klargörande av uppdrag, roll, mandat, utvecklingsbehov samt begränsningar
• Reflektion och insikt om egna styrkor, utvecklingspotential och prioriteringar
• Nulägesanalys samt handlingsplaner utifrån ett proaktivt arbetssätt
• Förändringskompetens; att identifiera osäkerhet, rädslor, motstånd och möjligheter
• Agerande i olika förekommande professionella samtal
• Stress, hälsa och livskvalitet
• Kommunikation och konflikthantering
• Konstruktiv återkoppling och hur det strategiskt kopplas till förhållningssätt och prestation

Vi har delat upp våra ledarutvecklingsuppdrag i tre delar:

Ledarskapsprogram - för både nya och erfarna chefer

Individuellt ledarprogram - påfyllning/utveckling för befintlig chef, ledarcoachning för nya chefer eller roller

Ledningsgruppsutveckling - utveckla ledningsgruppens arbete och få den att fungera smidigare och effektivare.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på tel. 0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap