Kompetenskartläggning

Hur ser kompetensen ut i ditt företag? Vilka har framtida ledarskaps- och utvecklingspotential?

Adecco hjälper dig att kartlägga din personals utbildning, erfarenhet, färdigheter, egenskaper, värderingar, prioriteringar samt styrkor och utvecklingsmöjligheter för att du ska få en så tydlig bild som möjligt av den samlade kompetensen i företaget. Vi använder en kvalificerad intervju- och bedömningsmetodik samt marknadens bästa psykometriska tester. Vi arbetar även med Assessment centers och 360° - instrument för att nå fram till en tydlig bild av nuvarande personals styrkor och utvecklingsområden.  Med kompetenskartläggningen som underlag har du lättare att fatta organisatoriska beslut om framtida mål och strategier.

Vi hjälper även organisationer att utveckla sina talanger och stärka medarbetare så att de når sin fulla potential. På så sätt kan våra kunder erbjuda sin personal optimal intern karriärutveckling och behålla sina talanger.

 Kontakta oss!

För mer information, kontakta Annette Johansson
på tel. 0200 22 22 22
eller på e-post.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap