Karriärutveckling

Hur gör man som organisation för att utveckla och behålla kritiska talanger?

Adecco hjälper organisationer med att karriärutveckla sina talanger. Det kan handla om medarbetare inom viktiga positioner/funktioner eller individer vars engagemang är viktigt för att behålla organisationens resultat. Våra karriärutvecklingslösningar kan ge ditt företag konkurrensfördelar då de förbättrar arbetssituationen för dina medarbetare genom att hantera de karriärfrågor som är vanliga i många organisationer.

Fråga dig själv:
Har vi genomfört en medarbetarundersökning? Med vilket resultat när det gäller karriärutveckling?
Hur ser vår karriärutvecklingsstrategi ut?
Vilken typ av stöd kan de anställda få i sin karriärutveckling och hur de får tillgång till den?
Vilka resurser har vi för att hjälpa chefer att hålla effektiva samtal om karriärutveckling?

Som er genomförandepartner kan Adecco implementera verktyg, resurser och metoder för att utveckla medarbetarna på alla nivåer i organisationen och hjälpa er att behålla er största tillgång - era dina talanger!

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på tel. 0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap