Inplacement

Vi hjälper dig få engagerade och motiverade medarbetare

När en medarbetare har tappat engagemang och motivation till sitt arbete beror det ofta på att de inte får använda sin kompetens och erfarenhet på rätt sätt, eller kanske att de känner sig utnyttjade.

Detta leder ofta till att de inte blir uppskattade som arbetskamrat samt att ledningen inte känner förtroende och tillit till medarbetaren. Ofta hamnar arbetsgivare och medarbetare i en ond cirkel som oftast leder till att medarbetaren antingen slutar frivilligt eller att ledningen på olika sätt försöker få medarbetaren att sluta. Som arbetsgivare tappar man en erfaren medarbetare, och som medarbetare blir det ett bittert slut på anställningen.

Vår erfarenhet är att denna onda cirkel går att bryta! Medarbetaren kan få tillbaka sitt engagemang och sin motivation. Nyckeln är att man tar tag i problemet i tid, identifierar var problemen finns för att sedan se hur man kan vända situationen till något positivt. I grunden handlar det om att alla ska förstå sin del i helheten, att alla måste vara med och bidra och ta sitt ansvar för helheten.

Våra Inplacementprogram anpassas efter medarbetarens behov. Det vanligaste upplägget är ca 10-12 träffar under tre månader där vi arbetar på följande sätt:

  • Nulägesanalysen utgår från den individuella upplevelsen. Här handlar det om att få en förståelse för hur medarbetaren upplever sin situation.
  • I blocket Styrkor och svagheter kartlägger vi medarbetarens potential för att vända problematiken till något positivt.
  • Verktyg och teorier används för att ge medarbetaren verktyg och ett nytt perspektiv för att tänka på ett annat sätt på sin situation.
  • I blocket Eget ansvar ligger fokus på vad medarbetaren själv kan bidra med för att förbättra och förändra situationen.
  • Mål och handlingsplaner syftar till att konkret ge medarbetaren tydliga arbetssätt och metoder för att komma tillbaka till ett engagerande arbete.
  • Slutligen är uppföljning viktig för att se till att medarbetaren fullföljer sitt ansvar och verkligen anammar sina nya erfarenheter.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Annette Johansson
på tel. 0200 22 22 22
eller på e-post.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap