Individuell coachning

- en förändringsprocess som ger resultat

Har du medarbetare som behöver hjälp med att utvecklas för att lyckas i sitt arbete? Alla individer har stora resurser i form av ”dolda” talanger, som det kan vara svårt att utveckla på egen hand. Med hjälp av en coach går det att övervinna hinder och förverkliga sina mål! Coaching är en positiv förändringsprocess som ger resultat!

Är man villig att göra de förändringar som krävs så kommer man också nå resultat – från nuläge till önskat läge. Coachen plockar fram potentialer hos deltagaren och skapar medvetenhet och uppvaknande hos den som blir coachad.

I coachningen får deltagaren vidga sina vyer och reflektera över sin bakgrund, nuläge, drivkrafter och personlighet och hitta utvecklingsområden som vi tillsammans med deltagaren formulerar om till mål. Genom att se vad som motiverar och driver deltagaren och få denne att använda den kraften till handling går det snabbare att formulera sina mål och genomföra förändring.

Alla borde ha en coach - det ger effekt!

Tänk att ha någon som reflekterar över ditt agerande och bekräftar att det du gör är sådant du tycker är bra, eller att få den spark i baken som behövs för att ta sig framåt. För alla de som vill vidare i livet passar en coach ypperligt. Det kan exempelvis handla om att reflektera över nuvarande arbetssituation, ta fram en handlingsplan och strategi för att ta sig till nästa steg i karriären.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Annette Johansson
på tel. 0200 22 22 22
eller på e-post.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap