HR Management-konsultation

Behöver ni ett bollplank eller en samtalspartner vid strategiska vägval och större HR-relaterade projekt? Vi stöttar er med tydliggörande av mål, värderingar och visioner och identifiering av målbeteenden för såväl organisation som yrkesroller.

Vi fungerar rådgivande för att skapa en formell struktur med arbetsprocesser, arbetsbeskrivningar, lönesystem och arbetsverktyg som understödjer identifierade målbeteenden. Vi stöttar även som tredje part vid mer akuta konfliktsituationer eller när samarbetsproblem uppstår.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på
tel.0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap