Grupputveckling gör ditt team högpresterande!

Vill du att din grupp ska samspela och prestera bättre för att nå ökat resultat? Då kan en grupputveckling vara lösningen! Bristande kommunikation och samarbete ger ofta störningar och konflikter som tar kraft och energi. Detta påverkar effektiviteten negativt. En grupputvecklingsinsats leder till större arbetsglädje - även i redan väl fungerande grupper – då det undanröjer grogrunden för en hel del konflikter.

I grupputvecklingen arbetar vi med:

• Individuell självinsikt – vilken är min naturliga styrka och var kommer den bäst till sin rätt?
• Relationsförståelse – hur präglar min egen och andras personlighet gruppens relation?
• Kollektiv självinsikt – hur fungerar vi tillsammans i vår arbetsgrupp?
• Utveckling av samspelet – vad bör utvecklas för att vi ska bli mer effektiva tillsammans?

Utvecklingsprocessen

Processen startar med att alla får möjligheten att på egen hand reflektera över sitt beteende och hur de påverkar sin omgivning. Nästa steg är att i arbetsgruppen fundera över hur gruppmedlemmarnas styrkor tas tillvara i vardagen. Därefter ser vi på gruppens samlade resurser i förhållande till uppgiften: hur de kompletterar varandra, vad som fungerar bra och vad som kräver uppmärksamhet för att gruppen tillsammans ska skapa goda resultat. Medarbetarna delar ansvaret för utvecklingen och ledaren följer upp. Detta leder också till en utveckling av medarbetarskapet baserat på yrkesstolthet och engagemang.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Annette Johansson
på tel. 0200 22 22 22
eller på e-post.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap