Förändringsarbete och förändringsledarskap – vad är det?

Förändringsarbete handlar oftast om att anpassa organisationen till en redan gjord förändring.

Ta hjälp i tider av förändring! Förändring sker på flera nivåer:

På strategisk ledningsnivå  – en förändringsprocess är ofta väl förankrad hos ledningen. Men sen – när den ska ske i praktiken, haltar det. Ofta visar det sig att de gamla arbetssätten lever kvar, de gamla tankarna finns kvar och det som skulle bli nytt blir bara halvdant, eller bara en förnyelse/förbättring av något som redan finns.

Adecco kan bidra med att göra en väl fungerande handlingsplan för alla berörda som ser till att förändra de viktiga ideerna och förklara hur detta påverkar var och en.

På organisationsnivå - Här handlar det för ledningsmedlemmar och chefer om att greppa helheten, känna igen olika faktorer som alla är delar av ett helt mönster, och dra slutsatser av det dem ser. Först då kan man veta vad som behöver förändra. Ett ramverk eller ett ‘skelett’ att hänga upp och sortera det du får reda på är nödvändigt för att ta ett helhetsgrepp.

Det är här viktigt att använda en metodik, en struktur och en pedagogik som skapar lärande och motivation i förändringen. Adecco har dessa verktyg och kan fungera som en katalysator i processen.

Som chef är det viktigt att förstå sig på olika reaktioner, motstånd och budskap så att de kan riktas i rätt riktning. Adecco utbildar och tränar ledare i att förstå, känna igen och hantera reaktionerna hos medarbetarna för att ledarna ska kunna vara konsultativa, pedagogiska och coachande i sitt ledarskap.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på
tel.0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap