Adecco utvecklar människor och organisationer

Inom Adecco erbjuder vi coachning och utveckling av grupper, chefer och medarbetare. Med konkreta metoder effektiviserar vi rekryterings- och utvecklingsprocesser inom din organisation, vilket bidrar till ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att behålla rätt kompetens och coachar de personer som av olika skäl lämnar sin tjänst för att gå vidare i arbetslivet.

Utveckling

Vi utvecklar organisationer och individer

Tjänsterna inom utveckling varierar beroende på om organisationen befinner sig i en utvecklings- eller omstruktureringssituation.

Exempel på tjänster:

Grupper - För bättre samspel och ökat resultat

Chefer - Ledarprogram i grupp/individuella ledarskapsprogram

Individer - Coachning för att utvecklas

Omställning

Vi får människor att växa

Vi arbetar individuellt med personlig utveckling, där varje deltagare får en egen rådgivare/coach som stödjer och leder deltagaren. Vi är specialister på att få människor att växa, få insikt och öka sitt självförtroende. Genom att snabbt inse vad som motiverar och driver en person och ge denne kraften att omsätta kunskap i handling kan vi effektivt - utan onödigt tidsspill - hjälpa personen till en ny framtid.

Exempel på tjänster:

Outplacement - Till lösning utanför nuvarande organisation

Inplacement - Till lösning och ökad motivation inom nuvarande organisation

TSL - Kollektivanställda inom privata näringslivet

TRR - Tjänstemän inom privata näringslivet
} via omställningsförsäkring

Offertförfrågan

Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig. *Obligatoriska uppgifter. Det går även bra att ringa oss direkt. Tel: 0200-22 22 22. Förfrågan är inte bindande.

Kontakta oss!

Har du frågor och vill ha mer information om Utvecking och omställning så kontakta kontaktpersonen på ditt närmsta Adeccokontor.

De hittar du här.Auktorisering

Adecco är ett auktoriterat företag inom omställning.

Läs mer här. 

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap