Assessment Center och Development Center

”Vilka tjugo av dina kompetenta kandidater kniper en plats i företagets aspirantprogram?”

”Min medarbetare är en av organisationens talanger. Jag behöver kartlägga hennes styrkor och utvecklingsområden för att kunna ta fram en utvecklingsplan!”

Dessa och andra frågeställningar inom urval och utveckling kan besvaras med hjälp av Assessment Center metoden. Vi erbjuder tjänster som utvecklar organisationer och individer, och vi har kompetens att vara ert bollplank gällande strategiska HR-frågor.

Assessment Center metoden gör det möjligt att observera och bedöma en individs eller en grupps förmåga att hantera en framtida, arbetsrelaterad utmaning. Syftet är att identifiera styrkor och utvecklingsområden som är direkt kopplade till de kritiska kompetenser som krävs för framgång i tjänsten. Assessment Center metoden innehåller flera informationskällor och har enligt forskning inom personbedömning en hög prediktiv validitet. Adeccos bedömare är utbildade i metoden och arbetar utifrån de etiska principer och riktlinjer som tagits fram. Våra uppdragsgivare återfinns bland såväl stora, globala organisationer inom det privata näringslivet som i den offentliga sektorn och i form av mindre företag. Adecco stöttar uppdragsgivaren hela vägen från planering till genomförande, utvärdering och kandidaternas onboardingprocess När det primära syftet är utveckling av något slag, brukar Assessment Center benämnas Development Center.

När används Assessment Center?
• Urval och Second Opinion.
• Utveckling av grupp eller individ.
• Identifiering av talanger/high potentials.
• Vid befordran när skillnaden mellan nuvarande och befintlig roll är stor.
• Vid kompetens- och successionsplanering.

Några av fördelarna med att använda Assessment Center:
• Ger beslutsunderlag för att rekrytera eller befordra den bäst lämpade kandidaten.
• Kandidater ställs inför samma förutsättningar oavsett bakgrund.
• Ger kandidaterna ökad självinsikt kring sina styrkor och utvecklingsområden.
• Kan användas som grund för medarbetarens utvecklingsplan.

Moment som normalt ingår i ett Assessment Center:
• Strukturerad, kompetensbaserad intervju.
• Personlighetsinventorier.
• Kapacitetstest.
• Simulerade övningar, i grupp och/eller individuellt.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Lena Ehrman på e-post.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap