CSR och Sponsring

Inom Adecco handlar Corporate Social Responsibility (CSR) om att på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till de samhällen där vi verkar. Varje dag hjälper vi hundratusentals människor världen över att hitta arbete och bygga upp sina karriärer - något som är centralt för personligt och socialt välbefinnande. För oss är det viktigt att stödja olika organisationer i deras arbete för en bättre värld. Sponsring är en del i vårt sätt att ta ett aktivt samhällsansvar. Våra sponsringsinsatser i Sverige sträcker sig över tre områden; aktiviteter eller organisationer av sociohumanitär karaktär, idrott samt studenter.

Sociohumanitär sponsring:

Win4Youth

Win4Youth är ett globalt projekt inom Adecco-koncernen som vi är väldigt stolta över. Här kombinerar vi friskvård och samhällsansvar på ett unikt sätt. Win4Youth startade 2010 och det året donerade vi 230 000 US dollar till sex olika integrationsprojekt världen över. Samtliga 60
Adeccoländer är med och bidrar till att mindre privilegierade ungdomar integreras i samhället
och får en bättre framtid genom utbildning och jobb. Varje år lyfts en särskild motionsform ut
och genomsyrar aktiviteter som lopp och kundaktiviteter. 2010 var det löpning. 2011 var cykling
i fokus och nästan 100 medarbetare cyklade i augusti den drygt 9 mil långa Cykelvasan. Bara
med det loppet samlade vi in 55 000 kr till Win4Youth. Under 2012 är den utvalda motionsformen triathlon.

Plan Sverige

Plans Sveriges utvecklingsarbete utgår från FN:s barnkonvention och alla barns rätt att överleva, utvecklas och delta. Plan arbetar tillsammans med andra biståndsorganisationer, samt med myndigheter och regeringar i programländerna och har över 7 000 anställda världen över, och cirka 60 000 lokala volontärer. Adecco har 7 fadderbarn genom Plan Sverige.

Lokala samarbeten:

Stockholms Stadsmission
Adecco är ett av Stadsmissionens ”Vänföretag”. Stockholms Stadsmission är en ideell förening vars verksamhetsidé är “att utifrån en kristen människosyn utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta grupper och individer.”

Projekt Stockholm Stad - Adecco coachar ensamkommande flyktingbarn

Projektet kom till för att underlätta ungdomarnas integration och inträde på arbetsmarknaden.
Stockholms Stad har knutit ett antal personer och representanter för olika företag, däribland
Adecco, till sig i ett rådgivande forum. Deltagarna bidrar med personligt kunnande och erfarenhet
samt olika aktiviteter och projekt. Från vår sida innebär det att vi coachar ungdomar bland annat i hur man skriver en CV och intervjuteknik.

Idrott

SOK - Sveriges Olympiska Kommitté

Adecco Group har sedan februari 2005 ett globalt avtal med International Olympic Comitté (IOC) som innebär att Adecco karriärcoachar olympiska idrottare världen över. Adecco i Sverige har avtal med SOK och har karriärcoachat svenska elitidrottare sedan 2002. Vi hjälper idrottarna med CV, intervjuträning, yrkesval, tester och bollplank. Vi kan också erbjuda dem extrajobb som tillägg till idrotten. På detta sätt är vi en länk till näringslivet
.

Övriga samarbeten:

Adecco sponsrar sedan länge andra lag och aktiva idrottare och vi ser många likheter mellan
yrkesliv och idrottens värld. Många av de egenskaper som krävs för att lyckas inom idrotten är
samma som behövs i näringslivet. Därför har vi valt att engagera oss i en rad idrottsliga satsningar lokalt. På global nivå sponsrar vi även Davis Cup och Federation Cup.
 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-100 500 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap