CSR och Sponsring

Inom Adecco handlar Corporate Social Responsibility (CSR) om att på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till de samhällen där vi verkar. Varje dag hjälper vi hundratusentals människor världen över att hitta arbete och bygga upp sina karriärer - något som är centralt för personligt och socialt välbefinnande. För oss är det viktigt att stödja olika organisationer i deras arbete för en bättre värld. Sponsring är en del i vårt sätt att ta ett aktivt samhällsansvar. Våra sponsringsinsatser i Sverige sträcker sig över tre områden; aktiviteter eller organisationer av sociohumanitär karaktär, idrott och kulturella evenemang och företeelser.

Sociohumanitär sponsring:

Arbetsmarknadskunskap

Konceptet Arbetsmarknadskunskap inspirerar skolelever om var framtidens jobb finns och hur de kan få dem. Hittills har ca 26 000 elever nåtts i sina klassrum, främst i Västmanland. Nu går en av världens största arbetsgivare, Adecco, in och stödjer den nationella lanseringen av konceptet. Vi tror att en nyckel till att minska ungdomsarbetslösheten är att unga får en större medvetenhet kring var jobben faktiskt finns. För oss som stor arbetsgivare är detta av största vikt, då vi redan idag märker av en stor kompetensbrist inom vissa yrken. Arbetsmarknadskunskap startades som en lokal satsning från offentliga och privata arbetsgivare i Västerås 2011 för att minska glappet mellan företagens behov av kompetens och ungdomarnas val av branscher.

Win4Youth

Win4Youth är ett globalt projekt inom Adecco-koncernen som vi är väldigt stolta över. Här kombinerar vi friskvård och samhällsansvar på ett unikt sätt. Win4Youth startade 2010 och det året donerade vi 230 000 US dollar till sex olika integrationsprojekt världen över. Samtliga 60 Adeccoländer är med och bidrar till att mindre privilegierade ungdomar integreras i samhället och får en bättre framtid genom utbildning och jobb. Varje år lyfts en särskild motionsform ut och genomsyrar aktiviteter som lopp och kundaktiviteter. 2010 var det löpning. 2011 var cykling i fokus och nästan 100 medarbetare cyklade i augusti den drygt 9 mil långa Cykelvasan. Bara med det loppet samlade vi in 55 000 kr till Win4Youth. Under 2015 är den utvalda motionsformen triathlon.

Plan Sverige

Plans Sveriges utvecklingsarbete utgår från FN:s barnkonvention och alla barns rätt att överleva, utvecklas och delta. Plan arbetar tillsammans med andra biståndsorganisationer, samt med myndigheter och regeringar i programländerna och har över 8 000 anställda världen över och arbetar i områden där det bor 84 miljoner barn. Adecco är vänföretag till Plan Sverige med fokus på projektet Because I’m a Girl genom våra säsongsutskick*.

Ung Cancer

Vi deltog i Ung Cancers mentorskapsprogram 2014-15.  
Läs mer om mentorskapsprogrammet här ».

Vi stödjer även Ung Cancer genom våra säsongsutskick*. Ung Cancer arbetar för att förbättra levnadssituationen för unga vuxna cancerdrabbade.

Bris

Vi stödjer Bris genom våra säsongsutskick*. När Bris rekryterade utbildade kuratorer till sina stödfunktioner för barn och unga stod Adecco som leverantör av rekryteringarna.

Läs mer om Bris här »

Global CSR:

Läs mer här ››

Idrott

SOK - Sveriges Olympiska Kommitté

Adecco Group har sedan februari 2005 ett globalt avtal med International Olympic Comitté (IOC) som innebär att Adecco karriärcoachar olympiska idrottare världen över. Adecco i Sverige har avtal med SOK och har karriärcoachat svenska elitidrottare sedan 2002. Vi hjälper idrottarna med CV, intervjuträning, yrkesval, tester och bollplank. Vi kan också erbjuda dem extrajobb som tillägg till idrotten. På detta sätt är vi en länk till näringslivet.

Läs mer om SOK här »

Övriga samarbeten:

Adecco sponsrar sedan länge andra lag och aktiva idrottare och vi ser många likheter mellan
yrkesliv och idrottens värld. Många av de egenskaper som krävs för att lyckas inom idrotten är
samma som behövs i näringslivet. Därför har vi valt att engagera oss i en rad idrottsliga satsningar lokalt. På global nivå sponsrar vi även Davis Cup och Federation Cup.

* Säsongsutskicken går ut tre gånger per år, vid påsk, sommar och jul. Mottagarna får då istället för en symbolisk gåva skänka 50 kronor till någon av våra tre samarbetsorganisationer. Det är Adeccos kunder och medarbetare som får utskicket.

Har du frågor rörande våra sammarbeten, kontakta Fred Lafquist på:

fred.lafquist@adecco.se

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap