Traineeprogram med Adecco och TraineeGuiden.se

Adecco erbjuder tillsammans med TraineeGuiden.se hela livscykeln för ett framgångsrikt traineeprogram – från det strategiska beslutet och programmets utformning, rekrytering och genomförande, coachning och ledarskapsutveckling till uppföljning och säkerställande av traineens vidare anställning efter programmets slut.

Stöd till organisationer

Adecco erbjuder stöd till organisationer inom strategisk analys, framtagande, utveckling och implementering av traineeprogram, kvalitativa rekryteringsprocesser till dessa, coachning och ledarskapsutveckling i modulform under programmen, samt kontinuerliga utvärderingar av hela program. 

Adeccos erfarenhet kring framtagande av traineeprogram sträcker sig från nationella till internationella program. Flera av de traineeprogram Adecco rekryterar till är globala program för en internationell marknad.

Hela processen

En strategisk process som omfattar framtagande, analys, utveckling och implementering av traineeprogram.

Före programstart

Förberedelsearbetet runt framtagande av kompetensprofil med de beteendeförväntningar som organisationen har på traineen. Med kompetensprofilen som grund kan Adecco fortsätta rekryteringsprocessen vilket inkluderar annonseringen, all administration, intervjuer, olika tester och personlighetsinventorier samt assessment center.

Under traineeprogram

Individuell beteendeutvecklande coachning och ledarskapsutbildning i grupp av traineerna vilken bygger på vad som framkommit ur de intervjuer, olika personlighetsinventorierna, assessment center samt den återkopplande diskussion som förts med varje trainee.
Adeccos coacher har mångårig erfarenhet av att, med vedertagna metoder, utveckla traineer och chefer från grunden, till ett varaktigt förbättrat ledarskap där deras kompetens tas till vara på bästa sätt.

Under/efter traineeprogram

Programmet kan komma behöva utvecklas under programtiden och här erbjuds stöd inom uppföljning, utvärdering och analys.

Samarbete med TraineeGuiden.se

Adecco och TraineeGuiden.se samarbetar för att göra svenska traineeprogram mer framgångsrika för studenter och företag.

Adecco, världens största rekryterings- och bemanningsföretag, har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning, utformning, rekrytering och genomförande av traineeprogram både på nationell och internationell nivå.

TraineeGuiden.se är Sveriges ledande webbplats om traineeprogram. Hos oss hittar du bland annat en komplett förteckning över samtliga svenska traineeprogram och vi har även tagit fram ett certifikat för traineeprogram tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna.

Tillsammans har Adecco och TraineeGuiden.se möjlighet att erbjuda hela livscykeln för ett framgångsrikt traineeprogram – från det strategiska beslutet och programmets utformning samt rekrytering och genomförande, coachning och ledarskapsutveckling, uppföljning och säkerställande av traineens vidare anställning efter traineeprogrammets slut.

Vi erbjuder nu organisationer att träffa oss för en diskussion runt hur vi kan assistera just er.

    Exempel på ämnen

  • Hur man kan ta fram ett traineeprogram från grunden
  • Benchmarking av ert befintliga traineeprogram mot andra
  • Stärka kvaliteten i ert befintliga program
  • Användandet av assessment centers för att förbättra rekryteringen, utvecklingen och uppföljningen av traineer
  • Hur man förbättrar möjligheten att behålla traineer inom företaget.
  • Nya sätt att nå målgruppen, vad attraherar dagens studenter?

Kontakta oss idag för möjlighet till en fri första konsultation

Christian Rähn, Senior Advisor, Adecco Development Solutions
christian.rahn@adecco.se 08-598 980 04

Bjarne Kristiansen, Grundare, Traineeguiden.se
bjarne.kristiansen@traineeguiden.se 0709-357944


Här kan du besök traineeguiden.se
 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap