Vi hjälper ditt företag framåt

Som kund till Adecco Student får du möjlighet att dra nytta av den senaste kunskapen och utvecklingen från Sveriges högskolor och universitet. Vi finns där studenterna finns genom att vara aktiva på skolorna och kommunicera via sociala medier.

Idag finns drygt 50 000 studenter registrerade i Adeccos kandidatdatabas och vi har en dedikerad organisation som kontinuerligt arbetar med kandidatattraktion via flertalet kanaler, som t.ex. arbetsmarknadsdagar, sociala medier, kampanjer och ambassadörer ute på universitet och högskolor.

Enligt Universums Företags Barometer under åren 2013, 2014 och 2015 är Adecco det bemanningsföretag som ekonomi- och IT-studenter har störst förtroende för och helst jobbar för.

Flexibilitet

Genom att vända dig till Adecco Student kan du som kund hyra personal per timme. Detta är mycket kostnadseffektivt vid oregelbundna behov, eller när det finns regelbundna behov men där passen oftast är kortare än 8 timmar per dag. Det kan t.ex. handla om delar av dagen, kvällar, nätter, helger eller punktinsatser. Att hyra in per timme är en utmärkt lösning vid arbetstoppar/projekt, sjukdom eller semestrar bland ordinarie personal.

Adecco har en Regionsansvarig för Adecco Student i varje region. Dessa hjälper bland annat kontoren att bygga upp relationer med skolor och studenter vilket gör att tiden kortas ner för att rekrytera efter era olika behov och önskemål.

Vår CV-databas

Adeccos CV-databas har väl utvecklade sökfunktioner som gör det möjligt att hitta dom bäst lämpade kandidaterna. Adecco har för tillfället drygt 50 000 registrerade studenter och drygt 120 000 kandidater som är intresserade att arbeta deltid. CV-databasen har ett ständigt inflöde av nya kandidater som är intresserade av att jobba. Att vi har en många och duktiga kandidater råder det inget tvivel om.

Tryggare bemanning med hjälp av vår jour

Du som kund ska kunna känna dig trygg med att Adecco dygnet runt löser dina bemanningsbehov. Adecco kan läsa det då vi har byggt upp en kostnadsfri jourverksamhet som löser behov som uppstår även utanför ordinarie kontorstid.

SÄKER OCH HÖG KVALITET PÅ VÅRA TIMANSTÄLLDA KONSULTER

Kandidaterna har alla genomgått en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess innan vi matchar rätt person till rätt plats. Rekryteringsprocessen består av en noggrann kravprofilstagning som följs av urval med hjälp av telefonintervju/videointervju, strukturerad intervju, personlighetstester och referenstagning.

Adecco Direct

För att förenkla hanteringen av pool-lösningar med höga krav på flexibilitet och kort varsel har Adecco utvecklat ett användarvänligt och mycket funktionellt bokningssystem - Adecco Direct. Systemet är särskilt lämpat för kunder vars behov är kraftigt skiftande, t.ex. avseende arbetstider och antalet konsulter. När vi på Adecco startar upp ett sådant kundsamarbete börjar vi alltid med att bygga upp en dedikerad pool efter kundens specifika krav.

Grundtanken är att våra kunder på ett enkelt och effektivt sätt skickar in sina personalbehov via det webbaserade Adecco Direct. Det är enkelt att stämpla pass med specifika kompetenser ifall man som kund har krav på särskilda kompetenser i vissa fall/arbetspass. Det är då enbart konsulter som har den aktuella kompetensen som kan se passet. Därefter löser Adecco bemanningen genom att bl.a. kunna skicka ut sms-inbjudningar till den dedikerade kundpoolen. Som kund kan man sedan välja att få automatisk e-post från systemet varje gång en konsult anmäler sig till ett pass och/eller när ett pass är fullbemannat och då av vilka konsulter. Förutom en tydlig schemaöversikt där samtliga pass syns med aktuellt bemanningsläge får man också en tydlig konsultlista med bilder och kontaktuppgifter till konsulterna. Vidare erbjuder Adecco Direct generösa statistiksammanfattningar och utdrag av data för att kunder på ett enkelt och tydligt sätt ska kunna analysera och utvärdera bemanningsleveransen av Adecco.

Våra kompetensområden

Adecco Student verkar och finns inom de flesta branscher. 2015 hade vi ca 4500 studenter ute hos våra kunder.

 Vi vet att vi kan hjälpa dig.

Traineeprogram

Hur kan du ta hjälp av Adecco i traineeprogram? 

Läs mer här.Kontakta oss!

För mer information, kontakta ditt närmsta Adeccokontor.

De hittar du här.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap