Rekrytera rätt med hjälp av Adecco Rekrytering

Att rekrytera är inte enkelt, och att rekrytera fel är väldigt kostsamt. Medarbetarna påverkar företagets utveckling och framgång. Därför stöder sig Adecco Rekrytering på forskningsresultat i valet av metoder för att få fram så mycket relevant information om kandidaterna som möjligt. Dessa metoder och verktyg, tillsammans med våra utbildade och erfarna rekryteringskonsulter, gör att vi kan identifiera den bästa kandidaten för den specifika tjänsten.


Nå resultat med en korrekt rekryteringsprocess

För såväl uppdragsgivare som kandidater är en korrekt genomförd rekryteringsprocess viktig för att nå bra resultat, hög arbetstillfredsställelse och utveckling. Dessa faktorer är beroende av individuella förmågor, intressen, värderingar och andra personlighetsdrag; något som vi, på ett strukturerat sätt, hjälps åt att identifiera under processen. De flesta uppsägningar har att göra med personliga egenskaper och kapacitet. Därför startar vi varje uppdrag med att ta fram en noggrann kravprofil som leder oss fram till rätt kandidat.

I våra offerter får du en tydlig bild av hur vi kommer att lösa rekryteringsuppdraget, en tidplan samt priser, garantier och övriga villkor. Adecco Rekrytering strävar efter att möjliggöra goda matchningar mellan individ och organisation. En bra matchning mellan en person (hans eller hennes förmågor och begåvning, behov, värderingar och attityder) och en organisation (dess yrkesrollskrav, arbetsmiljö och organisationskultur) leder till högre tillfredsställelse, bättre prestationer och hälsa, såväl på ett individuellt som ett organisatoriskt plan. Utan en bra kravprofil och personbedömning finns det risk att man tillsätter en överkvalificerad person. Den som har mer kapacitet än vad tjänsten kräver utsätts för tristess. Den som får ett jobb som kräver för mycket utsätts för stress. Låter du oss göra jobbet säkerställer vi att du får den person som är bäst lämpad för den aktuella tjänsten.

Ajilonsearch

Ajilon Executive Search & Headhunting har fokus på att rekrytera specialister och chefer över hela Norden. Till oss vänder sig kunder som söker de mest framgångsrika kandidaterna inom ett specifikt område eller bransch.

Läs mer här.

Offertförfrågan

Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig. *Obligatoriska uppgifter. Det går även bra att ringa oss direkt. Tel: 0200-22 22 22. Förfrågan är inte bindande.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap