Atlas Copco

Atlas Copco Secoroc AB i Fagersta har alltid driftat sin sommarbemanning själva. År 2015 ville de istället prova en extern leverantör vilket landade i att Adecco fick uppdraget att sköta sommarbemanningen. Totalt önskades 130 st konsulter, övervägande studenter, för arbete under 1-4 månader. Bland annat efterfrågades administratörer, ekonomiassistenter, orderplanerare, operatörer, lagerarbetare, CNC-operatörer, laboranter och kvalitetsingenjörer. I april och maj anställdes konsulterna som sedan påbörjade sina uppdrag under maj och juni. Konsultchefen fanns på plats under hela uppdragsperioden och besökte de olika avdelningarna varje eller varannan vecka. Det uppskattades av alla inblandade.


”Att ta hjälp av Adecco ledde till att vi själva kunde koncentrera oss mer på vår kärnverksamhet istället för att jaga sommarbemanning vilket gjorde att vi fick en bättre sommarplanering av produktionen ”

Lars-Åke Stefansson, Human Resources Manager Atlas Copco Secoroc AB 


Øresundsbron

Øresundsbro Konsortiet äger och driver Øresundsbron. Varje dag passerar mer än 19.000 fordon och 30.000 tågpassagerare över bron. Sedan mars 2015 har Adecco varit leverantör av bemanningstjänster till Øresundsbron. I huvudsak är det personal inom kategorierna Betalstation och Kundtjänst men även Teknisk drift som hyrs in. Volymerna är som störst under sommarmånaderna samt vid högtider då många reser över bron, men Øresundsbron hyr konsulter av Adecco under resten av året också. Samarbetet har fungerat mycket bra, menar Håkan Månsson, resursledare vid Øresundsbron.

”Vår hjälp från Adecco är aldrig längre än ett samtal bort”


Runsven

Sedan 2010 har Runsven periodvis hyrt in lagerarbetare från Adecco som arbetat med orderplock av varor. Sommaren 2014 och 2015 fick Adecco förtroendet att sköta Runsvens sommarbemanning. Uppdraget var att rekrytera, anställa och fylla upp Runsvens behov inför sommaren. För att kunna fokusera på att hitta rätt person framför kompetens så erbjöds kandidaterna möjligheten att ta truckkort på ett kundföretag till Adecco. Utöver sommarbemanningen så har Adecco haft möjlighet att ha kvar en pool av studenter som anlitats vid arbetstoppar och runt jul. Många av dem är redan upplärda vilket underlättar när Runsven är i behov av extra personal.

 " Att få förtroendet att ta hand om våra kunders sommarbemanning är verkligen roligt och utvecklande. Att anlita oss till att sköta sommarbemanningen har sparat tid för både arbetsledare och chefer på Runsven. Under tidig vår gjordes en planering av hur behovet skulle se ut under sommaren. Innan midsommar så hade de all bemanning på plats, kittade med kläder och kontrakt via Adecco."

Cecilia Edmark, Konsultchef Adecco Linköping 
 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap