Personal inom Life Science

Vi har specialistkompetens med inriktning mot sjukvård och läkemedelsindustri. Våra absoluta styrkor är den djupa förståelsen för branschen och den medicinska kunskap som all personal på kontoren besitter. Vi arbetar med hög leveranssäkerhet och kvalitet och har frekvent närvaro med uppföljning av våra uppdrag ute hos våra kunder.

Vår målsättning är alltid att hitta kundanpassade lösningar oavsett om det handlar om temporär eller kontinuerlig bemanning eller om rekryteringsstöd till fasta tjänster. Adecco är en auktoriserad, solid leverantör och arbetsgivare, det innebär trygghet för dig oavsett om du är kund eller arbetar som konsult för oss.

Vi har flexibla processer för bemanning som anpassas efter våra kunders behov. Vare sig du är intresserad av rekrytering eller personaluthyrning hittar vi den bästa lösningen för dig. Vi kan även hjälpa till med delar av rekryteringsprocessen, till exempel en så kallad Second opinion, om du rekryterar på egen hand.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta ditt närmsta Adeccokontor.

De hittar du här.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap