Huddingetrainee Miljö och samhällsbyggnad

Traineeprogrammet börjar i juni 2016 och inleds med två månaders sommarjobb där du tillsammans med de andra traineerna får en gedigen introduktion och utbildning. Tillsammans med din handledare gör du också en individuell mål- och utvecklingsplan för bästa möjliga start. Under sommaren väntar kvalificerade arbetsuppgifter inom sektionens arbetsområde och deltagande i projekt där resultatet presenteras för samhällsbyggnadsavdelning.

Under hösten 2016 har du möjligheten att vid sidan av dina studier, jobba med uppgifter för den sektion du är placerad på. Arbetsmängden och tiderna är flexibla för att det ska fungera så bra som möjligt med dina studier.

När det sedan under våren 2017 är dags för examensarbete finns din handledare tillgänglig för att diskutera förslag till uppsatsämne, ge stöd i processen och praktisk handledning i arbetet. Examensarbetet presenteras för samhällsbyggnadsförvaltningen och förutsatt att ditt arbete håller god kvalitet, utgår ekonomisk ersättning.

Välj den plats du är intresserad av att söka. Sista dag för ansökan är den 6 mars.

Trainee till gatu- och trafiksektionen

Trainee inom landskap till gatu- och trafiksektionen

Trainee till mark- och exploateringssektionen

Trainee till Geo-infoenheten

Trainee till kommunala lantmäterimyndigheten

Trainee till bygglovsavdelningen

Trainee till plansektionen

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap