Lågt förtroende bland Sveriges studenter för samhällets förmåga att lösa ungdomsarbetslösheten

Trots att ungdomsarbetslösheten intar en central roll i den offentliga debatten anser nästan två av tre studenter att makthavarna inte tar problemet på tillräckligt allvar. Vad som möjligen är än värre är att hela åtta av tio tydligt ifrågasätter samhällets förmåga att alls kunna lösa problemet med ungdomsarbetslösheten. Detta visar Adeccos Karriärundersökning där 1000 studenter på landets högskolor och universitet har svarat på frågor om ungdomsarbetslösheten. Dagens unga vet också vad som står på spel då de själva upplevt eller sett effekterna av ungdomsarbetslöshet hos närstående. De vanligast förekommande effekterna är enligt studenterna att vuxenlivet sätts på paus, förlorat självförtroende, apati och att en misstro mot samhället skapas. Mindre vanligt är att unga arbetslösa hamnar i svartarbete eller kriminalitet, men även detta förkommer. Det är alltså en ganska pessimistisk bild som dagens unga studenter har. Det finns dock positiva inslag. - Eftersom dagens unga inte tror att samhället kan lösa problemen åt dem tar de fler egna initiativ för att få en anställning. Denna bild stärks bland annat av att fem av sex studenter anser att det är varje persons ansvar att skaffa sig en utbildning som sannolikt ger jobb, säger Charlotte Nordén, informations- och marknadschef på Adecco.

Lärlingsanställningar förespråkas
Den reform som flest i undersökningen tror är effektiv mot ungdomsarbetslösheten är lärlingsanställningar. Detta är ett intressant resultat bland annat eftersom lärlingsarbeten är något man använder sig av till exempel i Österrike, det land som har lägst arbetslöshet i EU.

Studerar inte för att slippa arbetslöshet
Trots det tydliga individuella ansvaret att skaffa sig en attraktiv utbildning väljer studenterna inte att studera för att ungdomsarbetslösheten tvingar dem till det. Väljer man att studera gör man det för att man önskar ett intressant jobb med bra karriärmöjligheter. Det är därför inte säkert att riktade insatser där utbildningsplatser skapas för ungdomsarbetslösa verkligen löser problemet. De som vill studera gör det självmant och främst av andra skäl än att undvika ungdomsarbetslöshet.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap