Kvalitets- och miljöarbete

Adeccos kvalitetsmål är ”Nöjda kunder” och ”Nöjda medarbetare”. Adecco strävar ständigt efter att förbättra service- och kvalitetsnivån. I syfte att mäta, följa upp och ständigt förbättra genomför vi flera gånger per år kund- och medarbetarundersökningar.

Adeccos verksamhet bedrivs med utgångspunkt i ett verksamhetssystem utformat enligt kraven för ISO 9001 samt 14001. Verksamhetssystemet styr våra administrativa rutiner internt såväl som hur vi arbetar med genomförandet av uppdrag inom rekrytering, uthyrning, entreprenad, omställning och utvecklingstjänster. Vidare finns affärsidé, policys, övergripande strategier för utveckling och ständiga förbättringar m.m. inom ramen för systemet. Adeccos verksamhetssystem är certifierat av Bureau Veritas.
 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap