Pressmeddelande

Gemenskaparen – genvägen till ökad trivsel och effektivitet på jobbet

Hur får man IT-avdelningen att börja prata med de på verkstadsgolvet?

Människan är ett vanedjur, inte minst på jobbet. Men det finns mycket att vinna för företag som lyckas inspirera de anställda till att bryta invanda mönster och beteenden och utöka sina kontaktytor. Ändå har det saknats enkla och billiga verktyg för att underlätta nätverkande på jobbet. Tills nu. Gemenskaparen är ett kostnadsfritt verktyg för arbetsplatser som vill stärka sin kultur och ge medarbetare möjlighet till nätverkande och kunskapsutbyte. Verktyget består av två delar:

1. En funktion som ser till att kollegor slumpas ihop oavsett avdelning eller yrkestitel.
2. En samling samtalsämnen som sporrar kollegor att skippa kallpratet och istället utbyta kunskap och erfarenheter.

Rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco har tagit fram det digitala verktyget tillsammans med SWE reklambyrå.

- De flesta av oss ägnar oss åt ytligt småprat med kollegorna vid kaffemaskinen och just kollegorna rankas ofta högt när man frågar människor om vad som gör att de trivs på jobbet. Men det är svårt att gå utanför trygghetszonen och ta kontakt med kollegor man inte känner så bra. Samtidigt är kontaktytor och kunskapsutbyten viktiga grundstenar i en fungerande organisation. Därför skapade vi Gemenskaparen som ser till att fler på företaget får chans att lära känna varandra, säger Charlotte Nordén, informations- och marknadschef på Adecco.

Utöver förbättrad kollektiv kunskap och moral bland de anställda leder nätverkandet även till ökad kreativitet och produktivitet samt skärpt fokus. Såväl psykologer som kommunikatörer, organisationsutvecklare och HR-experter har varit inblandade i framtagandet av Gemenskaparen.

- Det är lätt, men fatalt, att som företag missa att människor är beroende av andra för att nå tillfredsställande resultat och framgång. Genom att nätverka inom din organisation stärker du dina relationer, du får perspektiv och i vissa fall upptäcker du personer vars stöd blir avgörande för din framtida utveckling. I ett arbetsliv där ansvaret för karriärutveckling läggs mer och mer på individen är det nödvändigt att ha ett brett och starkt nätverk, säger Ricard Beltran, psykolog och seniorkonsult inom organisation och ledarskap på Subgroup.

Forskning visar att möjligheten att nätverka förbättrar den psykosociala arbetsmiljön och ökar trivseln på jobbet. Anställda som trivs på jobbet känner sig friskare och håller sig friskare! Och chefer som trivs på jobbet blir mer effektiva! Alla som vill skapa en arbetsmiljö där kunskap flyter fritt och där kontaktytorna mellan medarbetarna är många och naturliga kan kostnadsfritt använda sig av Gemenskaparen. På Gemenskaparen.se kan du enkelt registrera din arbetsplats och använda verktyget som helt enkelt ger bättre gemenskap på arbetsplatsen.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap