Adecco CSR-enkät 2015

Frågor gällande miljö, socialt ansvar, arbetsmiljö och arbetsförhållanden liksom likabehandling (populärt sammanfattat CSR, Corporate Social Responsibility) ligger Adecco varmt om hjärtat. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vårt arbete gällande dessa frågor.

I vårt CSR-arbete ingår också att följa upp våra leverantörers arbete inom CSR-området varför du som leverantör nu mottar inbjudan till att delta i 2015 års enkät.

I dagsläget varken gynnar eller diskvalificerar det dig som leverantör till Adecco att besvara enkäten. Det tar ca 15-20 minuter att besvara samtliga frågor.

Frågor på enkäten skickar du till: procurement.se@adecco.se

Enkäten hittar du på adressen: https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1006894&Pwd=47474861

Läs mer om Adecco groups arbete i CSR-frågor: http://www.adecco.com/csr/default.aspx

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap