Nationell satsning på arbetsmarknadskunskap för minskad ungdomsarbetslöshet

Konceptet Arbetsmarknadskunskap inspirerar skolelever om var framtidens jobb finns och hur de kan få dem. Hittills har ca 26 000 elever nåtts i sina klassrum, främst i Västmanland. Nu går en av världens största arbetsgivare, Adecco, in och stödjer den nationella lanseringen av konceptet.

Arbetsmarknadskunskap startades som en lokal satsning från offentliga och privata arbetsgivare i Västerås 2011 för att minska glappet mellan företagens behov av kompetens och ungdomarnas val av branscher.
 

Ungdomarnas synfält är för snävt

- Vi såg redan under 2011 att ungdomar har en väldigt snäv bild av vilka yrken de kan tänka sig att arbeta inom. Ungdomarna väljer, oavsett om de är tio eller 19 år, mellan ett 30-tal olika yrken. Dessa är antingen igenkänningsyrken, statusyrken eller yrken som är relaterat till ens hobby, säger Björn Nordén, som är verksamhetschef hos Arbetsmarknadskunskap.
 
Just nu genomförs förstudier, uppstarter och fullskalig drift av Arbetsmarknadskunskaps utbildningsprogram i Västmanland, Sörmland, Örebro län, Örnsköldsviks kommun, Falun Borlänge-regionen, Gotland och Skåne.

- Vi tror att en nyckel till att minska ungdomsarbetslösheten är att unga får en större medvetenhet kring var jobben faktiskt finns. För oss som stor arbetsgivare är detta av största vikt, då vi redan idag märker av en stor kompetensbrist inom vissa yrken, säger Per-Arne Gulbrandsen, vd för Adecco Sverige.

En analys från branschorganisationen Bemanningsföretagen visar att bemanningsbranschen anställer tre gånger så många i åldersgruppen 18-24 år jämfört med näringslivet i stort.

- Många ungdomar får sitt första jobb och kommer in på arbetsmarknaden genom bemanningsbranschen. Eftersom vår kärnverksamhet är att tillhandahålla kompetent personal till våra kunder har vi valt att gå in som nationell partner till Arbetsmarknadskunskaps satsning, och vi hoppas att vår lokala närvaro med nästan 50 kontor runt om i Sverige ska stödja den lokala förankringen av konceptet, säger Per-Arne Gulbrandsen, vd för Adecco Sverige.
 

Frågor och mer information

Björn Nordén, verksamhetschef Arbetsmarknadskunskap Sverige Tel: 070-718 18 17, bjorn@jiv.se
Charlotte Nordén, informations- och marknadschef Adecco Sverige Tel: 073-684 73 60, charlotte.norden@adecco.se
 

Om Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap är ett koncept som är startat av den ekonomiska föreningen Jobba i Västerås och drivs av offentliga och privata arbetsgivare. Syftet är att öka förståelsen för unga om var jobben finns och hur de kan få dem. Under den kommande treårsperioden kommer Arbetsmarknadskunskap fortsätta lanseras nationellt och genomföra tre till fyra förstudier per år. Satsningen är ett strukturerat sätt att minska ungdomsarbetslösheten och öka intresset för de branscher som är viktiga för olika regioners kompetensförsörjning. Via arbetsmarknadskommunikatörer, inspirationslektioner, föräldramöten, lektionsmaterial, lärarhandledningar och arbetsmarknadsanalyser erbjuds skolorna i Sveriges regioner en kvalitativ resurs som minskar kompetensglappet. För mer information besök www.arbetsmarknadskunskap.se
 

Om Adecco

Adecco är världsledande inom bemanning och rekrytering. Bolaget finns i fler än 60 länder över hela världen. Varje år jobbar ca 3 miljoner människor för Adecco. Adecco är registrerat i Schweiz och noterat på Swiss Exchange i Zürich. I Sverige är Adecco ett auktoriserat bemanningsföretag med kontor över hela landet från norr till söder. Förutom personaluthyrnings- och rekryteringstjänster erbjuder Adecco lösningar inom bland annat outsourcing, omställning, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling, karriärrådgivning, utbildning och rehabilitering. För mer information besök www.adecco.se
 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap