Välkommen till Adecco i Lund

Tel: 046-38 61 90

Adecco Lund
Scheelevägen 17
Ideon Science Park
Beta 5
22370 Lund

Kontorschef White collar:
Anders Lindsten
anders.lindsten@adecco.se

Kontorschef Blue collar:
Martin Svensson
martin.svensson@adecco.se

Kontaktperson gällande utveckling och omställning:
charlotta.olsson@adecco.se
 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap